Frankrijk is Kop-van-Jut van islamitisch terrorisme

Frankrijk is de Europese lidstaat die het meest wordt getroffen door radicaal islamitisch terrorisme, volgens een studie die aantoont dat meer dan de helft van de terreuraanslagen in de Europese Unie in het land van stokbrood en wijn plaatsvond.


Verdriet na een aanslag door moslims (Foto: Antoine Antoniol/Getty Images)

De studie, door de Stichting voor politieke innovatie (Fondapol), onderzocht radicale islamitische terreuraanslagen van 1979 tot eind augustus 2019 en vermeldt dat Frankrijk in die periode het slachtoffer was van 71 aanvallen die resulteerde in 317 doden.

Tussen 1979 en 2012 kreeg het land slechts 29 aanslagen en 45 doden te verwerken, maar in het tijdperk van de Islamitische Staat namen de aantallen  sterk toe tot 42 aanslagen, met 272 doden in slechts zes jaar.

Ruim 54 procent van de aanslagen die de Islamitische Staat opeiste, vond plaats in Frankrijk, waarbij soldaten en politieagenten de meest voorkomende doelwitten waren. De Franse hoofdstad Parijs en de omliggende no-go buitenwijken van Seine-Saint-Denis hebben het meeste te verduren gehad, inclusief regio's die problemen met islamitische radicalisering hebben.

Wereldwijd effect
De studie onderzocht ook het wereldwijde effect van islamistisch terrorisme en merkte op dat er vanaf 1979 tot 2019 wereldwijd 33.769 islamitische terreuraanslagen waren met 167.096 dodelijke slachtoffers. De overgrote meerderheid van de aanvallen, ruim 89 procent, vond plaats in moslimlanden en bijna 90 procent werd uitgevoerd door soennitische moslims.

De Islamitische Staat is de dodelijkste van alle radicale terreurgroepen in de periode, met in totaal ongeveer 50.000 doden.

Verijdelde aanslagen
Frankrijk heeft de afgelopen jaren ook veel aanslagen verijdeld, met alleen al in de eerste maanden van 2019 vijf. 

In een bijzonder gruwelijk complot beraamden twee islamitische militanten een plot om kleuters te gijzelen, de politie te lokken om vervolgens zowel de politie als de jonge kinderen te vermoorden. De daders werden in Parijs gearresteerd voordat ze het complot konden uitvoeren.

Frans minister van justitie Nicole Belloubet heeft plannen gemaakt om een anti-terrorisme eenheid (PNAT) op te starten, aangezien de komende drie jaar ongeveer tweehondervijftig veroordeelde terroristen uit de gevangenis ontslagen zullen worden.