Als de kogel weer eens van links komt...

"Weten we dat de overheid er alles aan gedaan heeft om ze vrij te laten opereren". Dat twitterde Joost Niemoller gisteren naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het beeld dat naar voren komt is dat extreemlinkse gekkies gewoon straffeloos hun gang kunnen gaan. 

Uit het onderzoek blijkt dat extreemlinkse groepen vrijwel niet vervolgd worden voor vernielingen, geweld of het saboteren van bedrijven. Ook blijken er nauwelijks politiedossiers te worden gevormd van de leiders van deze groepen. Ook wordt informatie van de AIVD niet gedeeld met de politie omdat de extremisten dan te weten zouden kunnen komen dat ze in het vizier zijn. 

Het onderzoek schetst een probleem waarbij het gebrek aan strafzaken na extreemlinkse 'incidenten' zou duiden dat deze daders gewoon straffeloos hun gang kunnen gaan. De redenen zijn vrij opmerkelijk te noemen. Zo ontbreekt er regelmatig een duidelijk daderspoor, maar opmerkelijker is te noemen dat de overheid soms adviseert om incidenten onder de pet te houden omdat slachtoffers niet gebaat zouden zijn bij publiciteit. 

Het onderzoek wijst verder uit dat er zo'n 27 extremistische groeperingen actief zijn die vooral bezig zijn met zaken als racisme, asiel, migratie en milieu. Daarbij worden regelmatig de grenzen van de wet overschreven.