Rapper Boef heeft pech, Salaheddine hoeft video niet te verwijderen

De voorzieningenrechter heeft vandaag een vordering van rapper Boef afgewezen. De rapper wilde dat een YouTube uitzending van een aflevering van het programma 0% Alcohol – een serie van televisiemaker Salaheddine – zou worden verwijderd.

Hij zou schade van die uitzending hebben ondervonden. Ook zou de uitzending de, in zijn ogen onjuiste, suggestie hebben gewekt dat de rapper door een Snapchat-post het leven van een jongedame en haar familie heeft geruïneerd.

Fictie
De uitzending die volgens de rapper moet worden verwijderd is de 19e uitzending van het programma 0% Alcohol. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in de 18 voorgaande uitzendingen voor kijkers voldoende duidelijk is geworden dat het programma een fictief karakter heeft. Ook van de uitzending waar de rapper bezwaar tegen maakt is voldoende duidelijk dat er geacteerd wordt.

Journalistieke vrijheid
Salaheddine wilde met de uitzending het maatschappelijke probleem van 'exposure' aan de kaak stellen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat een televisiemaker daarbij een ruime mate van vrijheid heeft. Die vrijheid is echter niet onbegrensd. Een uitzending mag bijvoorbeeld niet onnodig grievend zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat daar geen sprake van is. De maker hoeft de uitzending dan ook niet te verwijderen en evenmin te rectificeren.

Schade
De rapper stelde dat hij naar aanleiding van de uitzending schade lijdt. Hij eiste een vergoeding van die schade. Hij zou onder andere lucratieve optredens hebben moeten afzeggen als gevolg van de uitzending. De rapper heeft de door hem geleden schade echter niet geconcretiseerd en onderbouwd. Een causaal verband tussen de door hem gestelde schade en de uitzending heeft hij ook niet aannemelijk gemaakt. De schadevordering is daarom ook afgewezen.

Bekijk hieronder de bewuste aflevering terug