Studenten massaal bij de studentenpsycholoog

Stress en het studentenleven lijken tegenwoordig onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Uit onderzoek van de studentenvakbond van Delft, VSSD, blijkt dat 17,7% van de geënquêteerde studenten een te hoog stressniveau hebben. Dat zou dus gaan om meer dan 1 op de 6 studenten, met alle gevolgen van dien: studievertraging, burnouts en lange rijen bij de studentenpsychologen.

De technische student leert veel over de stress (spanning) in materialen. Echter is er voor iedere student in Nederland een nog veel bekendere vorm van stress. Op deze mentale stress word je echter niet voorbereid. Er heerst dus stress onder studenten, maar de hoeveelheid ervan is nog nooit gemeten in Nederland. Laat staan de oorzaak achterhalen. Dat is precies wat de VSSD heeft gedaan voor studenten. “Dit onderzoek toont niet alleen aan dat deadlines, tentamens en BSA het vaakst worden aangegeven als hetgeen dat het meest stress oplevert”, aldus Jeannine Frijns, vicevoorzitter VSSD.

De stress is gemeten met een PSS-10 test, een standaard set van 10 vragen waar een score uit rolt. Bij 0 heb je geen stress, bij 40 wordt je gillend gek en moet je hoogstwaarschijnlijk naar de psycholoog. Van de 925 Delftse respondenten van het onderzoek van de studentenvakbond blijkt dat 62,1% een matige hoeveelheid stress heeft en 17,7% een te hoog stressniveau. De gemiddelde score onder studenten in het onderzoek is 19,7. Dat ligt bijvoorbeeld een stuk hoger dan resultaten van onderzoeken in Duitsland en Amerika. Daar ligt de score voor dezelfde leeftijdscategorie bij 12,7 en 14,2 respectievelijk.

Kijkend naar de lange termijn, blijkt uit het onderzoek dat de score niet afneemt naarmate je langer studeert. Het neemt zelfs toe als je aanzienlijk langer dan nominaal over je studie doet. Deze stress neemt vooral toe door druk van vrienden, familie en de samenleving. 8 tot 10 jaar studeren zoals vroeger is er dus niet meer bij. Verder blijkt dat studenten vaker aangeven dat financiële situatie de meeste stress veroorzaakt naarmate de student langer studeert. Opvallend is dat door de invoering van het leenstelsel de stress door de financiële situatie al sneller een (grote) rol speelt.

Deadlines, tentamens en BSA (bindend studieadvies) zijn de grootste veroorzakers van stress. Dit zijn allemaal studiegerelateerde oorzaken die onontkoombaar zijn als je studeert. Activiteiten buiten het studieprogramma worden veel minder vaak aangegeven als de grootste oorzaak van stress. “De studenten in Delft hebben dus hoge stress, dat is nu wel duidelijk. Echter zijn wij ook erg benieuwd naar andere universiteiten de rest van Nederland, zodat het landelijk vergelijkbaar is”, aldus Raf van de Kar, externe zaken VSSD. De TU Delft is nu in een unieke positie om de stress onder haar studenten als eerste aan te pakken en een voorbeeld te geven aan andere universiteiten die hiermee kampen.