Horeca Wageningen: 5 mei wordt te duur

Van de 7 horeca-ondernemers willen er 6 niet meer meedoen aan het bevrijdingsfestival in Wageningen op 5 mei. Ze zijn van mening dat de organisatie, stichting Wageningen 45 (spreek uit als vier vijf) te hoge prijzen vraagt om een tappunt op de markt te mogen zetten.

15.000 euro moet er volgens de ondernemers worden betaald voor een tappunt, wat volgens hen betekent dat ze 8200 drankjes per tappunt moeten verkopen om quitte te spelen, irreëel vinden zij. De stichting Wageningen 45 baseert volgens de ondernemers de prijs op de omzetten van 2016, dat een uitzonderlijk goed jaar was en niet op een gemiddelde van de afgelopen jaren.

Van de afgelopen 6 jaar werd 4 keer het aantal van 8200 verkochte consumpties per tappunt niet gehaald. De ondernemers hadden een voorstel gedaan aan de stichting om een gemiddelde te betalen voor een tappunt maar de stichting ging hier niet op in. "Take it or leave it, en dat is niet helemaal van deze tijd," aldus André van Holland, een van de ondernemers. "We hadden een heel reëel voorstel en er werd eigenlijk niet eens naar gekeken."

De bijdragen van de horeca-ondernemers zijn nodig voor het voortbestaan van het bevrijdingsfestival en het defilé, aldus Manon Derksen van stichting Wageningen 45. Volgens Derksen zijn de kavels ook niet 15.000 euro maar 9000 euro, maar dat is exclusief BTW en andere bijkomende kosten. "De prijzen voor een kavel zijn gebaseerd op 2016 min 10 procent vanwege het weer in 2016," zo rekent zij.

Het bevrijdingsfestival in Wageningen trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers; 2016 trok het rond de 130.000 bezoekers en het was toen een heerlijk warme dag met gemiddeld 25 graden.