'Democratie ondergeschikt aan Islam'

Bovenstaande uitspraak verwacht je normaliter van een haatbaard uit een zanderig dorpje waar hij hooguit aandacht krijgt van twee kamelen en een paardenkop. Maar niets is minder weer. Deze nogal fundamentele mening komt van een heus Haags gemeenteraadlid van een partij die de paradoxale naam Islam Democraten draagt.

Lijsttrekker Hasan Kücük vindt dat democratie ondergeschikt zou moeten zijn aan de vorm van schizofrenie die ook wel als 'Islam' bekend staat. “Ik kan natuurlijk nooit volledig achter een systeem kan staan waar de meerderheid kan stemmen voor een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën. Democratie heeft grenzen. Mensen zijn vrij om wetten te maken, zolang die niet ingaan tegen de islam," aldus het miniscule onderdeeltje van de Nederlandse democratie.

In Den Haag probeerden maar liefst drie Islamythologische partijen vandaag zoveel mogelijk zieltjes aan hun kant te krijgen. De laatste peilingen wezen uit dat alleen de Islam Democraten kans maken op een zeteltje in de gemeenteraad.