'Dorp Moerdijk moet wijken voor haven'

Moerdijk moet wijken voor de groei van de haven en de industrie in het Noord-Brabantse dorp. Dat staat in een advies van oud-minister Ed Nijpels aan de gemeente, provincie en het havenschap, maakte de gemeente woensdag bekend.

"De benodigde maatregelen om het dorp leefbaar te houden en de economische potenties maximaal te benutten, vormen in de kern al een bedreiging voor die leefbaarheid", stelt Nijpels in het advies. De oud-minister zegt zich te realiseren dat het om een gevoelige discussie gaat, maar dat als geen besluit wordt genomen die discussie in de toekomst steeds blijft terugkeren.

Burgemeester van Moerdijk Jac Klijs (PvdA) ziet geen noodzaak het dorp op te heffen. "Uiteraard hebben we het advies van de Commissie Nijpels uiterst serieus genomen. Maar zowel uit oogpunt van leefbaarheid als uit economisch perspectief is er geen noodzaak om afscheid te nemen van de kern Moerdijk als volwaardige woonkern", reageert Klijs in een verklaring. "Bovendien betekent een dergelijke discussie nogal wat. Het raakt de basis van het dagelijks leven van mensen. Dat doe je niet zomaar."

De gemeente, provincie Noord-Brabant en het havenschap willen met het plan Port of Moerdijk 2030 economische groei en werkgelegenheid in het gebied realiseren. Vorig jaar telde het dorp Moerdijk ruim elfhonderd inwoners.