Islamistische kalender is jarig!

Vandaag is het precies 1391 jaar geleden dat Mohammed het spuugzat was in zijn geboorteplaats Mekka, zich ondergewaardeerd voelde en zijn heil zocht in Medina.  Deze historische(?) gebeurtenis markeert het  begin van de Islamitische kalender.

De reden van de tocht naar Medina, was dat de stam van Mo, de Qoeraisj, beheerder was van de Ka’aba: de heilige plaats die toentertijd door meerdere goden (dus niet alleen Allah) gebruikt werd als  medium tussen de echte en de sprookjeswereld. De ware profeet vond dit uiteraard niet zo leuk. Bovendien sloeg de Islam nog niet echt aan bij de inwoners van Mekka en na wat gesteggel, kwam het besluit om maar naar Medina te verkassen, daar was men wat meer ‘open minded’ voor nieuwe ideeën.

Zestien jaar later werd deze gebeurtenis, met terugwerkende kracht, door de tweede kalief uitgeroepen tot startsein voor het bijhouden van een Islamitische kalender. Een kleine zeshonderd jaar eerder begonnen Christenen te rekenen vanaf het moment dat Jezus zes jaar oud was.

Medina heette ten tijde van de verhuizing overigens nog geen Medina. De stad was toen Jathrib genaamd. Pas later werd de stad –heel bescheiden-  omgedoopt tot ‘stad van de profeet’, Madinat un-Nabi. Maar omdat bijna niemand dat uit kan spreken is deze naam verbasterd tot Medina.