BOVAG: auto niet op straat wassen

Gemeenten moeten meer aandacht geven aan de negatieve effecten van het wassen van de auto op straat. Daartoe heeft branchevereniging BOVAG opgeroepen in een brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Veel gemeenten, vooral die met nieuwbouwwijken, investeren in gescheiden rioolsystemen. Die zijn echter bedoeld om via straatputten alleen regenwater af te voeren.

Na een wasbeurt op straat komen allerlei schadelijke stoffen, zoals olie- en rubberresten en shampoos, in het oppervlaktewater terecht, waarschuwt Bovag. In geval van een enkelvoudig rioolsysteem komen deze stoffen terecht bij waterzuiveringsinstallaties.

In veel wijken met een gescheiden riool geldt al een verbod op het wassen van de auto op straat of een ontmoedigingsbeleid op dat vlak. Bovag wil echter dat gemeenten zorgen voor betere naleving.

Uit onderzoek van Bovag autowasbedrijven blijkt dat het aantal mensen dat hun auto op straat wast toeneemt. Vier jaar geleden gaf een op de drie consumenten aan bij voorkeur hun auto op straat te wassen, vorig jaar steeg dit percentage naar veertig procent.