Hoge Raad kan kansloze zaken sneller afvoeren

De Hoge Raad kan zaken die geen kans maken op cassatie per 1 juli sneller afdoen. Door deze zaken er bij binnenkomst uit te filteren, kan de hoogste rechtsinstantie zich beter richten op de zaken die wel geschikt zijn voor inhoudelijke behandeling. De Hoge Raad had al de mogelijkheid om deze zaken versneld af te doen via een verkorte motivering, maar ze doorliepen wel de hele procedure.

Dit wordt mogelijk gemaakt door de Wet versterking cassatierechtspraak, waarmee de regering het advies volgt van de commissie-Hammerstein, die in 2008 vaststelde dat een aanzienlijk deel van de zaken die worden voorgelegd aan de Hoge Raad daar niet voor in aanmerking komt. Het gaat dan om zaken niet tot cassatie kunnen leiden, bijvoorbeeld als wordt geklaagd over een feitelijke beslissing van de rechter.

De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de advocatuur. Voorheen konden alleen advocaten uit het arrondissement Den Haag in civiele cassatiezaken optreden. Voortaan kunnen advocaten uit het hele land zich bij de civiele cassatiebalie inschrijven, mits zij voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.