Drie kinderen maken Citotoets foutloos

Drie basisschoolleerlingen uit groep acht hebben dit jaar geen enkele fout gemaakt bij de Citotoets. Ruim 4500 van de 150.000 leerlingen haalden de hoogste score van 550. Dat heeft het Cito donderdag bekendgemaakt.

Gemiddeld haalden leerlingen een score van 535,5. Dat is een fractie hoger dan vorig jaar, toen het gemiddelde op 535,4 lag, en ook iets hoger dan de scores in de jaren daarvoor. Uit de stijgende scores kan volgens het Cito niet worden geconcludeerd dat kinderen slimmer worden. Daarvoor zijn de verschillen te klein.

In de vier grote steden was de gemiddelde score dit jaar 533,7. Dat is iets hoger dan de 533,0 van vorig jaar.

Bij de gemiddelden gaat het om de verplichte onderdelen taal, rekenen en studievaardigheden, samen goed voor tweehonderd vragen. Daarnaast is er nog het facultatieve onderdeel wereldoriëntatie. Een van de drie leerlingen die alle antwoorden goed hadden, maakte ook geen enkele fout bij de negentig vragen van dit extra onderdeel.

Jongens doen het traditiegetrouw iets beter dan meisjes bij de Citotoets. Ook dit jaar was dat het geval: jongens haalden gemiddeld precies een punt meer dan meisjes. Alleen op het onderdeel taal doen meisjes het juist iets beter dan jongens.