Weerstand tegen plan afnemen paspoort criminelen

Het plan om criminele Marokkanen hun Nederlands paspoort af te nemen heeft tot verbazing en afkeuring geleid in de Tweede Kamer. In de uitgelekte brief van Ab Klink (CDA) aan Maxime Verhagen en Henk Bleker wordt gesuggereerd dat de VVD, CDA en PVV hier overeenstemming over hebben bereikt. D66 en ChristenUnie reageerden ontstemd.

Klink vraagt zich in zijn brief af hoe een officier van justitie het ervaart als hij vraagt om denaturalisatie van een crimineel van Marokkaanse komaf, zodra het wetboek van strafrecht is veranderd door een kleine Kamermeerderheid, waarvan een fractie, de PVV, dit deed om de islamisering tegen te gaan. De motieven van de VVD en het CDA om deze maatregel in te voeren zouden anders zijn, schrijft Klink.

D66-Kamerlid Gerard Schouw stelt echter dat de VVD en het CDA 'de klopjacht op migranten' overnemen van Geert Wilders. "Het afnemen van de Nederlandse nationaliteit is pure symboolpolitiek, die bovendien niet effectief en onuitvoerbaar is. Het is bovendien in strijd met Europese regels." Helemaal overvallen door het plan is Schouw niet: "In de onderhandelingen over Paars-plus kwam de VVD ook al met dit soort plannen."

ChristenUnie-leider André Rouvoet was ook verbaasd over de passage uit de brief van Klink. "Er is nog weinig aandacht voor het feit dat VVD en CDA kennelijk hebben besloten om het wetboek van strafrecht te wijzigen om denaturalisatie mogelijk te maken", twitterde hij. Zijn partij wil eerst weten wat de wijziging precies inhoudt, maar staat afwijzend tegenover het afnemen van paspoorten van Marokkaanse criminelen.