'Minder pensioen of premie omhoog'

De pensioenen moeten omlaag om werknemers een zeker pensioen te kunnen blijven bieden. Dat is een van de manieren om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, staat in een vandaag verschenen advies (pdf).

Door de vergrijzing wordt het pensioenstelsel steeds duurder. Als er niets gebeurt, stijgen de premies de komende jaren explosief. Het verlagen van de pensioenen is volgens de commissie, voorgezeten door hoogleraar Kees Goudswaard, een van de mogelijke oplossingen. Wie langer doorwerkt dan normaal, kan dan rekenen op een hoger pensioen.

Een andere mogelijkheid is om het pensioen minder zeker te maken. Dat zou betekenen dat pensioenen bij bijvoorbeeld tegenvallende beleggingen door het pensioenfonds, lager kunnen uitvallen dan gepland. Een deel van het pensioen zou dan alleen onder voorwaarden worden uitgekeerd.

Volgens de commissie, ingesteld door minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA), stijgt de gemiddelde pensioenpremie van dertien procent van de totale loonkosten nu naar zeventien procent als er niets verandert. Dat maakt werknemers duurder en Nederland dus onaantrekkelijker voor buitenlandse bedrijven.