MoskeeŽn leren radicalisering voorkomen

De bestuursleden van achttien moskeeën in de provincie Noord-Holland gaan in april op een studieweekend. Daar komt aan de orde hoe ze jongeren meer bij de maatschappelijke activiteiten van de moskee kunnen betrekken. Dat moet weer voorkomen dat jonge moslims in een isolement belanden en dan radicaliseren.

De speciale training is een van de eerste activiteiten uit het actieplan Voorkomen is Beter dan Genezen van het ACB Kenniscentrum, de Raad van Marokkaanse Moskeeën Noord-Holland en de Unie van Marokkaanse Moslim Organisaties Nederland, zo liet projectleider Roemer van Oordt vandaag weten.

Dit plan heeft tot doel polarisatie tussen verschillende bevolkingsgroepen en radicalisering onder moslimjongeren te voorkomen. Volgens de initiatiefnemers doen jongeren radicale ideeën niet in de moskee op maar juist daarbuiten, bijvoorbeeld op internet. Als ze meer bij de moskee worden betrokken, kunnen ze meer begeleiding krijgen en dat voorkomt dat ze in een isolement raken. Daardoor keren jonge moslims zich minder snel af van de samenleving en radicaliseren ze minder snel.

Tijdens het studieweekend leren de deelnemers hoe ze de maatschappelijke functie van moskeeën kunnen versterken en die toegankelijker kunnen maken voor jongeren. Ook doen ze vaardigheden op in het herkennen van en omgaan met radicalisering. Verder krijgen ze te horen hoe ze kunnen samenwerken met andere partijen die met jongeren te maken hebben, zoals welzijnsinstellingen, buurtorganisaties of de politie.