Database vingerafdrukken op losse schroeven

De komst van een database waarin vingerafdrukken van alle burgers moeten worden opgeslagen is onzeker geworden nu het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zich over de zaak buigt die is aangespannen door de vereniging Vrijbit. Het Hof zal aanstaande vrijdag uitspraak doen. 

Afgelopen juni voerde de overheid een wetswijziging door waardoor burgers verplicht worden om twee vingerafdrukken af te laten nemen bij de aanvraag van een nieuw legitimatiebewijs. De afdrukken worden in afwachting van een landelijke database opgeslagen in de gemeenteadministratie. Vrijbit heeft grote twijfels over de gevolgen die de nieuwe database heeft voor de veiligheid en privacy voor burgers en hoopt met de procedure te bereiken dat de wetswijziging, die aanstaande maandag van kracht zou moeten worden, alsnog wordt teruggedraaid.

Eerder maakte het College Bescherming Persoonsgegevens al bezwaar tegen de maatregel wegens de 'ernstige gevolgen voor grote aantallen burgers'. Zij slaagde er echter niet in de wetswijziging tegen te houden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet ingaan op de vraag wat er gebeurt als het Hof de zaak in het voordeel van Vrijbit beslist.

Met dank aan Pjet voor de submit.