Alleen coalitie achter uitstel JSF-besluiten

Het voorstel van de coalitiepartijen PvdA, CDA en ChristenUnie om de besluiten over de Joint Strike Fighter uit te stellen, kreeg gisterenavond bij de stemmingen geen enkele steun van andere partijen. De oppositie, zowel de voor- als de tegenstanders van de JSF, had eerder om verschillende redenen kritiek geuit op de motie.

Het aangenomen voorstel houdt in dat Nederland niet nu maar in 2010 pas besluit of het daadwerkelijk een JSF-testtoestel koopt of niet. Wel wordt nu alvast een aanbetaling gedaan van bijna 100 miljoen euro zodat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin aan de slag kan met de bouw van een testexemplaar van het jachtvliegtuig.

Bovendien wordt het definitieve besluit om een opvolger te kiezen voor de F-16 niet in 2010, zoals in het coalitieakkoord staat, maar pas in 2012 genomen. Dat betekent dat een volgend kabinet zich erover buigt.