'Gedrag kut-Marokkanen ligt niet aan cultuur'

MisdaadVolgens criminoloog Jan Dirk de Jong ligt het criminele gedrag van Marokkaanse straatjongeren niet aan de Marokkaanse cultuur, maar is het de algemeen menselijke behoefte aan erkenning, veiligheid en vertier en de straatcultuur in achterstandswijken. Dat schrijft De Jong in zijn proefschrift waarop hij volgende week aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert.

De Jong stelt dat de term 'kut-Marokkanen' synoniem is geworden voor zich misdragende jongeren. Niet alleen publiek en politie, ook sociaal-wetenschappers verklaren de agressie van veel jonge Marokkanen vanuit hun cultuur. Ze zouden een vechtersmentaliteit hebben die voortkomt uit het Rifgebergte waar veel van hun (voor)ouders vandaan komen.

De Jong: ''Die culturele verklaring voelt heel lekker aan. Zeker bij mensen die deze jongens maar eng vinden. Zelf dacht ik eerst ook zo. Naarmate mijn onderzoek vorderde, begon ik echter steeds meer te twijfelen aan deze verklaring. De overeenkomsten tussen 'Marokkaanse' jongens en (straat)jongens met een andere etnische achtergrond leken me veel groter dan de verschillen als we kijken naar groepsgedrag en straatcultuur.''

De reden dat Marokkaanse jongeren zo veel heviger ontsporen, ligt aan de Nederlandse samenleving stelt De Jong. ''Ze voelen zich door de samenleving steeds sterker afgewezen. Daardoor zoeken ze meer steun bij elkaar en krijg je gevaarlijke groepsprocessen.'' De promovendus zegt dat er bij de Marokkaanse straatjongens geen sprake is van onwil, maar van knellende onmacht. ''Ze proberen gezichtsverlies te beperken door de indruk te wekken dat ze er zelf bewust voor kiezen zich delinquent te gedragen.''

De Jong: ''Wat we vooral niet moeten doen is de problemen en het gedrag van deze jongens ten onrechte bestempelen als 'typisch Marokkaans'. Daarmee verklaren we niet veel van het gedrag en we lossen de problemen er niet mee op. Sterker nog, op die manier houden we de problemen juist in stand en jagen we de processen aan die leiden tot de verhevigingen in hun gedrag. We moeten deze jongens in de eerste plaats beschouwen als 'onze' jongens. Geen Marokkaanse, maar Nederlandse jongens.''

Momenteel is De Jong werkzaam als Universitair Docent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Strafrecht en Criminologie. Hij deed voor zijn onderzoek jarenlang etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van Marokkaanse jongens in Amsterdam West (Slotervaart). De RuG heeft over zijn proefschrift en aanstaande promotie ook een uitgebreid persbericht verzonden.

Op het FOK!forum wordt al gediscussieerd over het proefschrift.