Klachtenteller bij LAKS staat op 26.000

Icoon ExamenHet totaal aantal klachten over de eindexamens in het voortgezet onderwijs is opgelopen tot 26.000. Gisteren, de derde dag van de examens, kwamen er 11.000 klachten binnen bij het Landelijke Aktiekomitee Scholieren (LAKS).

De meeste klachten gingen over het examen geschiedenis voor havo en vwo. De vraagstelling zou onduidelijk zijn en scholieren vonden het ''erg lang''. Op een school in de regio Den Haag vonden surveillanten het niet goed dat leerlingen gebruik maakten van een woordenboek Nederlands, terwijl dat volgens LAKS wel degelijk is toegestaan.

Ook werd op sommige scholen een erratum (bericht over drukfout) niet aan de eindexamenkandidaten voorgelezen dat bij het examen geschiedenis was gevoegd. Daarin stond dat ze niet slechts ťťn maar twee argumenten moesten geven om aan te tonen of een bepaalde bron wel representatief was. LAKS zal hierover vandaag aan de bel trekken bij de examencommissie.

Vandaag†staan voor vmbo-leerlingen biologie, Duits, Frans, maatschappijleer en natuur-/scheikunde op het programma. Havisten krijgen maatschappijleer en natuurkunde 1 en 2 voorgeschoteld en de examenvakken van het vwo zijn woensdag maatschappijleer en tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen.


-
Zie ook het FOK! Examenforum.