Student vecht tegen aanlijnplicht

Icoon JustitieDe 40-jarige rechtenstudent David Brown gaat het hondenbeleid van de gemeente Rotterdam aanvechten. De Nederlander van Ierse afkomst heeft onlangs in tien minuten twee boetes ontvangen, omdat zijn hond los liep op een plek waar dat niet mocht. Deze prenten zullen niet worden betaald door Brown, waardoor hij binnenkort een dagvaarding zal krijgen. Hij wil voor de rechter komen, om die ervan te overtuigen dat het aanlijnbeleid wederrechtelijk is.

Sinds afgelopen september is het in Rotterdam-Noord alleen toegestaan om op de Noorderhavenkade en de Gordelweg de hond los te laten lopen. Een draconische maatregel, vindt Brown. "Het druist in tegen het rechtvaardigheidsgevoel. Honden moeten vier keer per dag buiten kunnen rennen, ruiken en poepen. De regels zijn slecht voor het welzijn van de hond. Ze raken gestresst en vals als ze altijd aan de lijn moeten lopen."

Maar dat niet alleen. De regels zijn volgens hem ook in strijd met de wetten over dierenwelzijn. "Je mag dieren geen pijn doen. Ben [=de hond van een vriend, die Brown vaak uitlaat] bijvoorbeeld is tien jaar oud. Hij loopt zijn hele leven al los de deur uit. Ineens houdt dat op. Slecht voor zijn psychische gesteldheid."

Artikel 21 van de grondwet is een ander wapen van de Ier die nu zestien jaar in Nederland woont: "De overheid moet zorgen voor een goed leefmilieu. Voor mensen, maar ook voor dieren." Ten slotte: het hondenbeleid staat niet in verhouding tot het probleem, vindt Brown. "De regels zijn bedoeld om de poep op straat te bestrijden. Maar nu moeten duizenden honden aan de lijn lopen omdat een paar honden op straat poepen."

Als Brown in zijn opzet slaagt, kan de rechterlijke uitspraak als precedent dienen voor alle andere hondenbezitters. Het belangrijkste doel blijft echter de aanpassing van het hondenbeleid. "Ik hoef het niet per se tot aan de Hoge Raad uit te vechten. Als politieke fracties zelf oppikken dat ze een 'blooper' hebben gemaakt, heb ik liever dat ze de regels zelf veranderen."