Middelbare scholieren krijgen week minder les

Icoon OnderwijsDe Tweede Kamer heeft dinsdag besloten dat de onderwijstijd op middelbare scholen met één week wordt verkort. Nu bestaat een schooljaar nog uit veertig weken. Deze nieuwe regel maakt deel uit van een andere opzet van de onderbouw van het voortgezet onderwijs, waar de Kamer dinsdag mee heeft ingestemd.

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wilde de huidige veertig weken behouden en scholen de vrijheid geven twee weken daarvan bezig te zijn met andere bezigheden dan lesgeven. Het onderwijs had graag gezien dat scholen meer de ruimte zouden krijgen bij de planning van de lessen en omarmden het meer flexibele voorstel van de minister. De Kamer vreest echter dat scholen op die manier massaal op het minimum van 38 schoolweken zouden gaan zitten.

De nieuwe onderbouw
De nieuwe wetgeving bepaalt ook dat middelbare scholen al vanaf komend schooljaar de fel bekritiseerde basisvorming in kunnen gaan ruilen voor de nieuwe onderbouw. Het aantal kerndoelen van de nieuwe manier van onderwijs is sterk teruggebracht. Scholen krijgen veel meer de vrijheid om hun eigen manier van lesgeven te bepalen. De nieuwe manier van lesgeven is niet verplicht, scholen mogen ook vasthouden aan de huidige basisvorming.

In de nieuwe onderbouw wordt het onder andere mogelijk voor scholen om een combinatie van vakken door een beperkt aantal docenten te laten geven. Zo kunnen ook leraren die niet specifiek voor het betreffende vak zijn opgeleid de scholieren onderwijzen. Dit viel niet in goede aard bij een aantal partijen in de Tweede Kamer, omdat er het risico zou bestaan les te krijgen van onbekwame docenten.

De Kamer ging uiteindelijk akkoord met een wetswijziging waarin staat dat leerkrachten ook iets te zeggen krijgen over de collega's die zich op hun terrein gaan begeven. Eventuele tekortkomingen kunnen op deze manier worden weggewerkt.