Media boycotten nieuwe spelling

pberends had ons via de nieuws-submit te melden:

Icoon MediaVier weekbladen, drie landelijke kranten en de NOS hebben bekendgemaakt dat ze zich niet zullen houden aan de nieuwe spellingsregels. De acht mediabedrijven boycotten de herziene spelling omdat die volgens hen absurd en inconsequent is. Het woord Middeleeuwen moet ter illustratie vanaf augustus met een kleine letter worden geschreven.

De Taalunie noemt deze aankondiging onverstandig. De voorzitter van de spellingswerkgroep meent dat een boycot de communicatie niet ten goede zal komen. De media hopen dat de Taalunie de mankementen inziet en de nieuwe regelgeving annuleert. Volgens laatstgenoemde is dat echter niet meer mogelijk. "De wijzigingen zijn al vastgelegd in de Spellingswet."