'MP3-speler verbieden in verkeer'

Slapend_Nederland had ons via de nieuws-submit te melden:

Als het aan de brancheorganisatie van verkeersopleidingsinstituten (LBVI) ligt, worden binnenkort MP3-spelers in het verkeer verboden. De LBVI heeft hierop aangedrongen bij minister Peijs van Verkeer en Waterstaat.

Ook de PvdA is van mening dat een dergelijk verbod de veiligheid in het verkeer ten goede komt en zal het verbod tevens bij de minister onder de aandacht brengen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil eerst een onderzoek afwachten naar de vraag in hoeverre verkeersdeelnemers worden afgeleid door het gebruik van walkmans en MP3-spelers.

"De MP3-speler is levensgevaarlijk, zeker in het stadsverkeer. Mensen horen veel minder omgevingsgeluid. Fietsers weten niet wat er van achter komt, en zijn bovendien minder geconcentreerd door die muziek", zegt een woordvoerder van de LBVI. Tevens is de LBVI van mening dat het verboden moet worden om gebruik te maken van de mobiele telefoon op de fiets. In een aantal landen is het bellen op de fiets al verboden.