Eťn op de drie daders misdrijven allochtoon

Esc had ons via de nieuws-submit te melden:

Eťn op de drie verdachten die de politie in 2004 aanhield, was van allochtone afkomst. Dit blijkt uit de Landelijke criminaliteitskaart van de politie, die donderdag werd gepubliceerd. Dit jaar zijn in dit rapport voor het eerst cijfers over afkomst opgenomen. Woordvoerder Bakker van het Nederlands politie instituut meldde dat de cijfers over de afkomst van de verdachten representatief zijn voor de afkomst van de daders.

Uit de gegevens blijkt dat het percentage allochtonen dat in aanraking komt met justitie stukken hoger ligt dan dat van autochtonen. Terwijl minder dan eenvijfde van de Nederlandse bevolking van niet-Nederlandse afkomst is, zijn zij samen verantwoordelijk voor eenderde van de misdrijven. Volgens de criminaliteitskaart wordt 56 procent van de delicten gepleegd door autochtonen, verder is er nog een groep "niet-ingezetenen", zoals illegalen, drugstoeristen en zwervers. Zij pleegden samen zo'n tien procent van de misdrijven.

De meest criminele allochtonen zijn die afkomstig van de Antillen. In 2004 werd ruim 7,5 procent van deze bevolkingsgroep opgepakt als verdachte. Hierna volgen de Marokkanen met ruim zes procent en de Surinamers met vijf procent. Eťn op elke autochtone honderd Nederlanders was in 2004 verdachte.

De politie meldt verder dat het de goede kant opgaat met de criminaliteit in Nederland. Er werden voor het tweede jaar op rij minder misdrijven geteld, terwijl er voor het vierde jaar achtereen meer verdachten werden aangehouden. Er worden echter wel meer geweldsdelicten gepleegd, in tegenstelling tot het aantal inbraken en diefstallen, dat is afgenomen.

In de grote steden komt er volgens de cijfers steeds minder criminaliteit voor, in kleinere gemeenten neemt het echter licht toe. De cijfers met betrekking tot het aantal misdrijven worden gebaseerd op het aantal aangiftes, volgens de politie een betrouwbare graadmeter.