'Al-Qaeda niet achter aanslagen Londen'

De aanslagen van 7 en 21 juli zijn gepleegd door onafhankelijk van elkaar opererende groepen, zo meldt het Britse dagblad The Independent. De krant baseert zich op onderzoeken en uitspraken van politie- en veiligheidsdienstbeambten. Ook zou terreuroganisatie Al-Qaeda niet rechtstreeks met de aanslagen te maken hebben, alhoewel zij wel de verantwoordelijkheid claimden.

Volgens bronnen binnen de politie en de veiligheidsdiensten MI5 en MI6 toont het feit dat er geen aantoonbare 'Al-Qaeda-achtige leider' in het buitenland bij is betrokken, aan dat er nog meer van dergelijke onafhankelijke eenheden in Groot-BrittanniŽ actief kunnen zijn danwel worden.

Een door de Independent geciteerde terrorisme-expert blijft er echter van overtuigd dat er een of andere connectie met buitenlandse terreurgroepen geweest moet zijn. De expert gaf toe dat 'het oude Al-Qaeda' door de VS-actie in Afghanistan en de vervolgacties tegen militanten in Pakistan ''uiteengespat'' is. Hij blijft daarentegen bij zijn overtuiging dat mensen die daar hebben gewoond en zijn getraind, nu in Groot-BrittanniŽ actief kunnen zijn.