Modelstudente Wubbels blijft uitgeloot

vw_caddy meldde ons via de nieuws-submit het volgende herschreven bericht:

Modelstudente MariŰlle Wubbels blijft uitgeloot voor de studie dierengeneeskunde in Utrecht. De rechtbank deed uitspraak in een kort geding welke de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) voor Wubbels had aangespannen tegen de Informatie Beheer Groep (IBG).

Wubbels, die in 2001 haar VWO-diploma kreeg, had een cijferlijst met een gemiddelde van 8,4. Hierdoor zou ze direct toegelaten worden tot de studie diergeneeskunde. De modelstudente zag hier echter vanaf, Wubbels wilde eerst andere dingen gaan doen.

Dit jaar wilde Wubbels toch beginnen aan de opleiding dierengeneeskunde, in de veronderstelling dat zij zonder problemen zou worden ingeloot. Wubbels kwam echter van een koude kermis thuis: omdat zij het oude VWO-diploma had behaald werd zij uitgeloot. In de nieuwe regeling (Wet Profielen Voortgezet Onderwijs 2004) is bepaald dat alleen studenten met het 'VWO-profieldiploma' toegang hebben tot de universiteit. Een student met het oude diploma krijgt pas toegang na het krijgen van een vrijstelling door de desbetreffende universiteit, en wordt nooit automatisch ingeloot.

Wubbels vond dat de IBG haar onjuist had geinformeerd over de nieuwe regeling en meende dat ze onterecht was uitgeloot. De rechtbank oordeelde echter dat de IBG juist heeft gehandeld. De studentenbond overweegt in hoger beroep te gaan, zij is nog steeds van mening dat Wubbels onjuist is geinformeerd.