Weblogs winnen aan populariteit in VS

E-Jey had ons via de nieuws-submit het volgende herschreven bericht te melden:

Een fenomeen dat in Nederland al enige tijd mateloos populair is lijkt nu ook in de Verenigde Staten aan te slaan: weblogs. Uit een onderzoek van het Pew Internet & American Life Project blijkt dat ruim een kwart van de Amerikanen weblogs bezoekt. Dat is een stijging van 58 procent ten opzichte van hetzelfde onderzoek dat in februari 2004 werd gehouden. Aan de enquÍte, die in november werd gehouden, deden tweeduizend mensen mee.

Van de blog bezoekers is ruim 57 procent man en heeft zeventig procent breedband internet. Van de ondervraagden heeft twaalf procent wel eens wat op een weblog gepubliceerd. Het aantal mensen dat een weblog bijhoudt ligt nog niet zo hoog: "slechts" 8,4 miljoen Amerikanen (7%) houden zich daar mee bezig. Nog altijd wist echter meer dan zestig procent van de ondervraagden niet wat een weblog was.

Volgens de onderzoekers is de stijging van de populariteit van weblogs onder meer te verklaren doordat steeds meer mensen rss-feeds gebruiken. Daarmee kan men snel de kopjes van een site bekijken zonder daarvoor uw browser te hoeven starten. Ook is het tegenwoordig steeds makkelijker om een weblog bij te houden. Gratis diensten hiervoor zijn bijvoorbeeld Blogger.com van google of het nederlandse Web-log.nl.

Op de Amerikaanse blogs werd er veel aandacht besteed aan de afgelopen presidentsverkiezingen. Negen procent van de Amerikaanse internetters gaf aan wegens die verkiezingen weblogs te hebben bezocht.