'Bernhard gaf smeergeld Lockheed toe'

rinky, geldropse_polleke en GewoonPim hadden ons via de nieuws-submit te melden:

Prins Bernhard blijkt in een interview met de in 2002 overleden journalist en hoofredacteur van opinieblad De Groene Amsterdammer, Martin van Amerongen, te hebben toegegeven dat hij smeergeld heeft ontvangen van de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed. Tijdens zijn leven heeft de prins in openbare interviews nooit toegegeven dat hij daadwerkelijk cash-geld van de vliegtuigfabrikant kreeg toegespeeld.

Van Amerongen en de prins blijken elkaar regelmatig te hebben gesproken tussen 1995 en 2002. De journalist overleed in 2002 na een slopende ziekte. Vlak voor zijn dood heeft Van Amerongen die gesprekken tot een interview verwerkt. Dat interview mocht pas na de dood van de prins worden gepubliceerd.

In 1976 bleek uit een Amerikaans parlementair onderzoek naar smeergeld dat een hoge Nederlandse functionaris geld had gekregen van de vliegtuigfabrikant Lockheed. Een commissie van drie wijze mannen stelden op verzoek van de regering Den Uyl indertijd een onderzoek in naar de beweringen dat prins Bernhard smeergelden zou hebben ontvangen. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Bernhard zijn militaire uniform moest inleveren. Tot een justitieel vervolg kwam het niet, omdat koningin Juliana dan waarschijnlijk afstand van de troon zou hebben gedaan. De regering Den Uyl vond de affaire geen constitutionele crisis waard. Bovendien had Bernhard tijdens en na de oorlog veel voor Nederland betekend.

Interview
In het interview met Van Amerongen zegt Bernhard onder meer: ''Het is een grote stommiteit geweest. Dat heb ik trouwens met dezelfde woorden tegen de commissie van drie gezegd. Bovendien heb ik altijd veel geld verdiend, dus dat miljoen van Lockheed had ik niet nodig. Hoe heb ik zo stom kunnen zijn?'' Het meeste geld van Lockheed zou de prins overigens weg hebben gegeven, waarschijnlijk aan het Wereldnatuurfonds. ''Ik heb inderdaad geld plenty. Mijn geld is verdeeld over drie landen: Nederland, Amerika en Zwitserland. Alleen in Zwitserland heb ik al ruim zes miljoen op de bank staan.''

De prins suggereerde tegen Van Amerongen dat hij in de zaak-Lockheed naÔef is geweest. Hij zegt er zich bij te hebben neergelegd dat de Lockheed-affaire als het ware op zijn grafsteen gebeiteld zal staan.

Nazi
Bernhard doet in het interview met Van Amerongen ook een opmerkelijke uitspraak over zijn jongere broer Aschwin. Hij noemt hem ''een echte nazi. Al op zijn vijftiende.'' Zijn broer heeft tijdens zijn leven een vreemde politieke ontwikkeling doorgemaakt, zo zegt de prins: ''Hij was eerst nazi, totdat hij in de oorlog communist werd om uiteindelijk na de oorlog liberaal te worden''.

De prins zegt zelf a-politiek te zijn. ''Stemmen doe ik al lang niet meer. Ja, vroeger wel. Dat moest ik van mijn vrouw.'' Bernhard stemde naar zijn zeggen indertijd op de PvdA, om precies te zijn op Pieter Lieftinck, die na de oorlog voor de PvdA minister van FinanciŽn is geweest.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet gisteravond tegenover het ANP weten niet te kunnen bevestigen dat prins Bernhard bovenstaande uitspraken ook heeft gedaan.

-
Het interview van Martin van Amerongen zal in de nieuwste editie van de Groene worden gepubliceerd.
Een artikel met achtergronden over de Lockheed-affaire (uit NRC).