Ama's Angola blijken niet zielig te zijn

Rita VerdonkAngolese asielzoekers, die weer terug zijn gekeerd naar hun land, blijken vaak bij lange na niet zo zielig te zijn als hun verhalen doen geloven. Zo is er niemand van de 24 Angolese minderjarige asielzoekers (ama's) die de laatste zes maanden naar hun geboorteland zijn teruggekeerd, alsnog ter plekke een opvangcentrum in Luanda gegaan. Dit centrum werd een half jaar geleden door minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken geopend. Alle ama's bleken gewoon bij familie terecht te kunnen.

Met Nederlands subsidiegeld werd in Luanda een opvangcentrum opgericht. Het maakt een deel uit van een bestaand weeshuis. Twaalf van de twintig zijn met Nederlands geld bekostigd en daar wordt nu door wezen en straatkinderen dankbaar gebruik van gemaakt.

Verbaasd is minister Verdonk niet over het feit dat de ama's bij familie terecht kunnen. In Nederland blijken de ama's vaak de meest hartverscheurende verhalen te vertellen. Ontwikkelingswerkers in Angola zeggen de verhalen sterk te betwijfelen. Voor de gemiddelde Angolees is het onmogelijk om een reis naar Nederland te bekostigen, laat staan een minderjarige zonder familie. Uit de verhalen blijkt dat sommige ama's door hun ouders op het vliegtuig worden gezet in de hoop hier een studieplaats of baan te bemachtigen. Om Nederland binnen te komen liegen de ama's over hun leeftijd en over hun achtergrond. bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het ministerie van Justitie zegt eveneens niet verbaasd te zijn van de leugens van de ama's. Een woordvoerder zegt dat het bekend is dat veel asielzoekers liegen over hun leeftijd. Het weeshuis fungeert als vangnet. "Je praat toch over kinderen."