Modelbaanclub royeert leden wegens publiciteit

Kenner had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De Friezin Annette Beima en haar man Frans Brander zijn geroyeerd als lid van de Friese Modelbaan Club. Dit naar aanleiding van hun publicitaire actie die de twee ondernamen wegens het niet toelaten van de vrouw tot deze club. De twee brachten destijds via het KRO-programma "Ook dat nog" de club onder de aandacht, vanwege deze vrouwendiscriminatie. De hele affaire bracht destijds een golf van ongeloof en onbegrip teweeg.

De beslissing tot royement is de uitkomst van een algemene ledenvergadering. Eerder al waren ze al voorlopig geschorst als lid. Overigens hoefde er niet over te worden gestemd. Op de vergadering zou de schorsing van beide leden in stemming worden gebracht, maar tijdelijk voorzitter Wim Warning verklaarde dat het royement al een feit was. Uit juridisch advies bleek namelijk dat de twee volgens de statuten binnen een maand beroep hadden moeten aantekenen, om een definitieve schorsing te voorkomen. "In een aangetekende brief heeft Beima kunnen lezen dat zij die mogelijkheid had", zo verklaart Warning. "Maar die brief heeft zij nooit willen inzien. Wij hebben hem ongeopend weer teruggekregen."

De geschorste Beima verklaart echter wel degelijk in beroep te zijn gegaan. In een gesprek dat zij met het bestuur heeft gehad, zou het bestuur hebben erkend dat het te veel heeft gevaren op de mening van oud-voorzitter Wiep Kamminga. Die zou in het verleden onenigheid hebben gehad met Beima. Het gekwetste lid wil de zaak tot op de bodem uitvechten. Zij blijft dan ook van mening dat het bestuur er geen vrouwen bij wil als lid en heeft het Clara Wichmann Instituut in de arm genomen. Volgens Warning is dit "absoluut niet aan de orde", zo stelt hij, "Zij en Brander zijn geschorst, omdat ze de vereniging in diskrediet hebben gebracht. Wij hebben immers gewoon vrouwelijke leden."