Kamer: voorkeursbehandeling blijft nodig

Een Kamermeerderheid is tegen het voorstel van VVD-Kamerlid Luchtenveld om positieve discriminatie van vrouwen en allochtonen in de ban te doen. CDA en PvdA zijn van mening dat bepaalde mensen nog steeds de steun van een voorkeursbeleid nodig hebben.

Minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing denkt er ook zo over. Hij vindt dat het te ver gaat om positieve discriminatie uit de Wet Gelijke Behandeling te schrappen. Hij is echter wel van mening dat er best mag worden gediscussieerd over bepaalde onderdelen van het huidige voorkeursbeleid.

De VVD'er Luchtenveld vindt positieve discriminatie uit de tijd. Wat hem betreft moeten burgers voor zichzelf opkomen. "De overheid moet gelijke behandeling stimuleren, maar niet per doelgroep", verklaarde hij.

"Alleen voor chronisch zieken en gehandicapten, is een voorkeursbehandeling bij sollicitaties nog op zijn plaats", aldus Luchtenveld.