'Allochtonenquotum' scholen in strijd met wet

HansMij had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) handelen 14 protestants-christelijke scholen op dit moment in strijd met de wet. Zij beperken het aantal allochtone leerlingen, en dat mag niet.

De Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Ede stelt zich op het standpunt dat er op een school per groep niet meer dan 15% kinderen mogen zitten die van huis uit geen Nederlands spreken. Dat zou namelijk ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs én van de integratie van de kinderen. Als zich bij deze scholen te veel allochtone kinderen voor een groep melden, worden zij doorverwezen naar een andere school van de vereniging.

Het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) en het Anti Discriminatie Bureau in Veenendaal vochten dit met succes aan bij de CGB. De CGB stelt dat de vereniging niet kan onderbouwen waarom de grens op 15% zou moeten liggen. Ook in strijd met de wet is het aparte spreidingsbeleid dat de scholen hanteren voor kinderen uit Sinti- en Roma zigeunerfamilies.

-
Een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling is niet juridisch bindend. Wel wordt ze meestal opgevolgd.