Uitbreken oorlog betekent autoloze zondag

Het uitbreken van een oorlog in Irak zal onmiddelijk de invoering van een autoloze zondag tot gevolg hebben. Dat melden mikkey72 en Laverda via de newssubmit. Daarnaast zal de maximumsnelheid worden verlaagd tot 80 of 90 kilometer. Deze maatregelen hebben te maken met een dreigend tekort aan olie als gevolg van de oorlog.

Het plan, opgesteld door de ministeries van Verkeer en Economische zaken, heeft tot doel het zo lang en stabiel mogelijk laten doordraaien van de economie in Nederland en andere westerse landen, in geval van een boycot of stilleggen van de productie van olie en gas. Naast Nederland hebben nog 25 andere landen zich verplicht om bij het uitbreken van een oorlog of andere crisis het olieverbruik direct met 7 tot 10% terug te brengen.

Naast het instellen van de maatregelen zal de overheid een voorlichtingscampange beginnen om de burger zich te doen realiseren dat er zuinig omgegaan dient te worden met brandstof.