US nog steeds grootste wapenhandelaar

NorthernStar had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Amerika is volgens een nieuw rapport van de Amerikaanse overheid, nog steeds 's werelds grootste exporteur van wapens, gevolgd door West Europa. Het rapport toont aan dat armoede geen obstakel is als het gaat om de aanschaf van wapens. In Zuid AziŽ, een van de armste regio's ter wereld, worden de meeste wapens aangekocht, voornamelijk dankzij de spanningen tussen India en Pakistan. Maar ook andere ontwikkelingslanden scoren hoog wat dit betreft.

De top vijf wapenimporterende landen bestaan uit Saudi Arabie, Turkije, Japan, China en het Verenigd Koninkrijk. Samen goed voor 37% van alle wapenimport. Telt men echter de landen op die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) bij elkaar op, dan schaffen zij gezamenlijk 49% van alle wapens aan.

Amerika is met 65% verreweg de grootste exporteur van militair materiaal, op afstand gevolgd door West-Europa met 23% en Oost-Europa met 8,5%. Volgens het rapport blijft Amerika waarschijnlijk ook in de toekomst de wapenmarkt domineren. Wel is er een trend te zien op gebied van samenwerking. De grootste importeurs en exporteurs kopen vaker van elkaar.

Wereldwijd is het aantal soldaten het afgelopen decennium met een daling van ongeveer 25% aanzienlijk afgenomen. De zes grootste legers (in duizenden) zijn momenteel die van China met 2.400, Amerika met 1.490, India met 1.300, Noord Korea met 1.000, Rusland met 900 en Turkije met 789.