VVD en LPF: Hulp aan illegalen strafbaar maken

Hulp aan illegalen moet strafbaar worden, vinden de demissionaire ministers Kamp (VVD) en Nawijn (LPF). Ze willen dat er snel een wet komt die dat gaat regelen.

Hierbij moet gedacht worden aan het strafbaar stellen van het verhuren van woonruimte aan illegalen. Kamp wijst erop dat nu naar schatting 10 tot 20% van de woningen in de grote steden illegaal worden bewoond.

Kamp wijst er nadrukkelijk op dat de wet niet bedoeld is om straks illegalen aan te houden in kerken en scholen: ''Dat is een karikatuur die tegenstanders van strafbaarstelling er steeds bijslepen als er over het onderwerp wordt gesproken. We gaan geen kerken en scholen binnenvallen. Het gaat ons om de wantoestanden, zoals malafide pandjesbazen.''

Kamp hoopt dat de wet binnen anderhalf jaar van kracht kan zijn.