In Duitsland is Claus al overleden

FG had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Op het moment dat hier de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een voorzichtige vooruitgang meldt in de gezondheidstoestand van prins Claus, is de prins in de Duitse roddelpers schijnbaar al overleden. 'Zijn vreselijke lijden is ten einde', 'Tranen en rouw aan het Hollandse hof' en 'Koningin Beatrix weent om haar geliefde man', zijn de vetgedrukte koppen van de roddelbladen in Duitsland.

Die Neue Post (oplage: 1,2 miljoen) schrijft in een 7 pagina grote afscheidsspecial dat Claus om euthanasie heeft verzocht: ''Koningin Beatrix, de drie zonen en de beide schoondochters moeten een onvoorstelbaar wisselbad van gevoelens hebben ondergaan, voordat zij besloten de wens van de zieke om euthanasie te respecteren. Wat de familie nu het meest nodig heeft, is rust en kracht om de tijd van tranen en rouw te boven te komen''.

Die Neue Woche schrijft ondermeer dat Maxima vanwege het verdriet om haar schoonvader vreest voor de gezondheid van haar nog ongeboren kind: ''Het geestelijk lijden brengt de zwangere prinses en haar kind in gevaar.''


Das Neue Blatt het (oplage: één miljoen) weet zelfs te melden dat Máxima al een miskraam heeft gehad nadat ze een inzinking had aan het sterfbed van Claus. Ook weet het wat de laatste woorden van Claus zijn geweest (''Bewaar mij in jullie hart, maar leef verder in liefde en wederzijdse ondersteuning'').


Veel spijt hebben de woordvoerders van de bladen niet van de misser. ''Kan gebeuren'' lijkt het laconieke commentaar.