WAO telt relatief veel allochtonen

Vision had ons via de newssubmit het volgende te melden:

WAO Uitkeringen (arbeidsongeschiktheid) komen relatief vaak voor bij Turken en Marokkanen. Het aantal allochtonen in de WAO is ruim tweeŽnhalf keer zo hoog als het aantal autochtone Nederlanders.

Van Turkse mannen boven de 40 jaar zijn er zelfs meer WAO'ers dan werkenden. Als verklaring voor de oververtegenwoordiging van allochtonen in de WAO wijzen onderzoekers op het lage opleidingsniveau. Daardoor zijn allochtonen vaak aangewezen op fysiek zwaar werk.

Deze feiten blijken uit een studie van het Verwey Jonker instituut, dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken is verricht. In Nederland hebben overigens 750.000 mensen een WAO-uitkering, van hen zijn volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 80% autochtone Nederlander.