Geweld onder jongeren neemt toe

Joesoef had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het Openbaar Ministerie heeft de laatste 5 jaar steeds meer jongeren vervolgd vanwege geweldsdelicten. Sinds 1996 is het aantal geweldszaken waarbij minderjarigen waren betrokken, gestegen met bijna een kwart, zo staat in het jaarverslag van het OM.

Er is met name een opvallende stijging in het aantal gevallen van mishandeling en bedreiging door jongeren. Niet alleen jongeren zijn gewelddadiger. Jaarlijks behandelt het OM 4% meer geweldszaken.

Het aantal gevallen van oplichting en diefstal neemt langzaam af. Mede hierdoor is het totaal aantal zaken dat het OM heeft behandeld, niet gestegen.