AI intelligenter dan de mens

Wat is intelligentie. Bron Wikipedia: Intelligentie is een mentale eigenschap met veel verschillende functies zoals de mogelijkheid overeenkomsten en verschillen op te merken in waarnemingen, zich in de ruimte te oriënteren, te redeneren, plannen te maken, problemen te doorgronden en op te lossen, in abstracties te denken, ideeën en taal te begrijpen en te produceren, informatie op te slaan in het geheugen en daar weer uit op te halen en te leren van ervaringen.

Artificial Intelligence lijkt zich steeds meer te verhouden tot Human Intelligence. Nu komt AI gevaarlijk dicht bij de menselijke intelligentie. Vooraanstaande wetenschappers en superrijken zoals Elon Musk vragen een tijdelijke stop van zes maanden op het doorontwikkelen van GPT-5. GPT-5 wordt een AI-versie die zijn algoritmes nog sneller maakt maar bovendien beter maar vooral slimmer. Wordt het tijd om op de plaats rust te maken of te kijken waar het kan eindigen. AI heeft ook fantastische toepassingen die de mens kunnen ondersteunen. We hebben echter ook een schaduwzijde met AI. Het kan criminelen en andere machtswellustigen ook helpen nog betere en snellere toepassingen te vinden te roven en te terroriseren.

Waar ik nu een punt van wil maken is dat de menselijke algoritmes (verwerken informatie menselijk brein) ook steeds beter en sneller worden. Neem het investeringsvehikel Blackrock met de puissant rijke families erachter die steeds rijker worden. Ze weten het gepeupel steeds beter uit te persen.
Het belangrijkste voor wat voor een intelligentie dan ook is informatie. De meeste gewone mensen met een doorsnee intelligentie verwerken informatie anders dan bijvoorbeeld onze Minister President Rutte. Het wordt steeds duidelijker dat hij er niet voor het gewone volk is maar voor de pure macht. In zijn communicatie is hij werkelijk genie en bezit dezelfde teflonlaag als Trump, Elon Musk, Xin Ping en Poetin. Je kunt nog wel even doorgaan denk ik. Ze hebben allen een gemeenschappelijke deler: een broertje dood aan de waarheid. En deze mag zwart op wit bewezen zijn ze zullen hem naar het rijk van desinformatie verwijzen.

Wat nu wanneer AI zich gaat gedragen als de mens? Bijna alles in deze wereld is geautomatiseerd. Het bankensysteem, productielijnen, export en import. Wat nou wanneer deze bestuurd worden door steeds beter wordende algoritmes die het menselijk brein ver overstijgen? Is AI uiteindelijk ook uit op macht en zullen ze de waarde van geld relatief maken? En zal het dus gaan om onderdrukking van het menselijk ras en uiteindelijk ‘uitroeiing?’ Krijgen we een wereld vol machines en robots? Zullen mijn eerste regels van deze column dan niet herschreven moeten worden?

Uiteindelijk is het grootste gedeelte van de mensheid overgeleverd aan een steeds corrumperendere macht van de mens. Is het dan niet zo dat AI van ons moeten leren en we ons hart moeten vasthouden voor de macht van AI?