Een kleine quiz

Column door Magdi

Voor deze quiz is het noodzakelijk dat je je even verplaatst in de volgende setting:
Je bent opgegroeid in een rijke invloedrijke familie. Je vader was óf een belangrijk gezicht in de landelijke politiek, óf hij was opperbevelhebber van ’s lands leger. Het ‘gewone’ volk van de arbeidersklasse of lager werd door je vader altijd afgeschilderd als lui, uitkeringtrekkend, dom en grotendeels corrupt. Met dit straatvolk kreeg je dan ook zo min mogelijk te maken. Je bracht je jeugd door op dure particuliere scholen en werd dagelijks door een privé-chauffeur heen en weer gereden tussen het schoolgebouw en je dure villa op een mooi groot landgoed. Nu ben je door vriendjespolitiek en verkiezingsgesjoemel president geworden van je land. Neem even de tijd om je in te leven voor je aan de vragen begint.

Vraag 1

Er heeft net een enorme ramp plaats gevonden in je land. Een vloedgolf heeft enorme stukken kustgebied van de bodem weggevaagd. Er zijn duizenden doden te betreuren en de internationale gemeenschap heeft flinke financiële toezeggingen gedaan aan de slachtoffers.

a. Je stelt alles in het werk om de infrastructuur te herstellen naar de rampgebieden. Het kost wat flappen en man-uren maar zo kan het arme volk wel het beste worden geholpen. Desnoods help je zelf een handje mee.
b. Je pakt je laarzen, neemt een cameraploeg in je limousine mee naar het rampgebied en helpt een kwartiertje puin ruimen tussen het gewone volk. Je doet heel dramatisch en emotioneel.
c. Je stuurt het leger naar dat zooitje ongeregeld om de ‘orde’ te handhaven en gaat onbekommerd verder met je dagelijkse massagebeurt.
d. Je gaat snel achter de rekentafel uitzoeken hoe je het hoogste rendement kunt trekken uit de hulpgelden die van de internationale gemeenschap binnenvloeien. Je landgoed mist namelijk nog een golfbaan.

Vraag 2

Ergens in Afrika is een gruwelijke burgeroorlog uitgebroken met honderdduizenden slachtoffers waaronder vooral vrouwen en kinderen. Als president van een rijk westers land laat dit je natuurlijk niet ongemoeid.

a. Je geeft je minister van ontwikkelingshulp een flinke zak met geld en komt met werkelijk constructieve oplossingen voor de oorlog, honger en andere problemen in het land. Belangeloos stuur je een flinke vredesmacht om de boel te stabiliseren.
b. Je doet niks. De media in je land besteden toch nauwelijks aandacht aan het hele circus. De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is op dit moment nu eenmaal een ‘hot item’. Daar moet de aandacht heen voor de volgende verkiezingen.
c. Je geeft je wapenindustrie een flinke impuls. Er is immers een nieuwe markt aangeboord en concurrentie moet zo snel mogelijk verdreven worden. Daarbij heb je toch nog een flinke stapel verouderd wapentuig liggen dat toevallig aan vernieuwing toe is.
d. Je stuurt voor de ‘vorm’ een kleine vredesmacht die niks anders kan doen dan toekijken naar het geweld. Oh, wat zal het volk je een goede leider vinden! Intussen maak je dankbaar gebruik van de lage voedsel, diamant- en goudprijzen uit het door wanhoop verscheurde land. De economie in je eigen land loopt de laatste tijd toch wat stroefjes.

Vraag 3

Er heeft net een enorme ramp plaatsgevonden in je land. Enkele vliegtuigen hebben zich in het economische hart van je natie geboord. (niet afdwalen he, blijf je inleven in je rol)

a. Je bent werkelijk geschokt! Je zoekt de media op om je diepste medeleven te betuigen aan de slachtoffers en respect aan de hulpverleners. Je laat je gezicht zien op de plaats des onheil.
b. Je pakt de kaart van het midden oosten, wrijft even in je handen en arceert met de markeerstift alvast de routes waar je de oliepijpleidingen wilt hebben liggen. Tegenwerkende regimes uit die landen zijn slechts een vervormbaar detail.
c. Je hoort geklop op de deur. Het zijn je adviseurs en olievriendjes met kaartmateriaal en dikke dossiers. Samen ga je rond de tafel om een plan uit te stippelen. Het volk moet er koste wat kost achter staan. Alles is geoorloofd. De volgende dag sta je op tv met een strak gezicht de Arabische wereld als de as van het kwaad te bestempelen.
d. Je neemt via via contact op met Bin Laden en bedankt hem voor de goede samenwerking. Niks staat je nog in de weg om de olievoorraden te plunderen in het midden oosten.