FOK!
FOK!


Laatste items
Laatste items
Toon berichten uit deze thema's

Toon berichten van deze typesCoronavirus (COVID-19)
Coronavirus (COVID-19)


Defensie
Defensie


Actieve items
Actieve items


Forum
Forum


Archief
Artikelen van vrijdag 20 maart 2020

COVID-19: alleen nog bij spoed naar de tandarts

Tandartsen en mondhygiënisten moeten stoppen met mondzorg die geen haast heeft. Dit om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Zij moeten alleen in spoedgevallen nog patiënten behandelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk dat deze tijdelijke beroepsnorm voor de mondzorg door de beroepsgroep wordt gevolgd.

De gedragslijn alleen spoedgevallen te behandelen wordt breed ondersteund, onder meer door de Koninklijke Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie van Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), Afdeling Tandheelkunde RadboudUMC en UMCG Tandheelkunde en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG.

De beroepsgroep heeft op basis van hun eigen kennis en expertise zelf een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende risico’s. Alle zorgaanbieders en zorgverleners moeten zich aan de normen voor verantwoorde zorg van de beroepsgroep houden. Nu betekent dat dus tijdelijk dat alleen spoedeisende mondzorg wordt gegeven.

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug

De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun geld terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

Dat melden staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) Van Huffelen en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Ark. De brancheorganisaties voor de kinderopvang, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belastingdienst/Toeslagen tekenden vandaag een intentieverklaring om dit snel te kunnen regelen.

Voor recht op de kinderopvangtoeslag betalen ouders een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage. Het kabinet wil er zorg voor dragen dat de kinderopvangorganisaties noodopvang kunnen bieden van kwaliteit. Het is onwenselijk om ouders de kosten van een eigen bijdrage voor de kinderopvang te laten betalen terwijl ze daar geen gebruik van maken. Alle ouders worden gecompenseerd. Aan gebruik van de noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden.

Tamara van Ark: “We willen de kinderopvanglocaties in staat stellen goede noodopvang te verzorgen voor ouders die nu aan het werk zijn in vitale sectoren. Ik ben trots op hoe de sector dat op dit moment oppakt. Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Ook voor de lange termijn zou dit zeer onwenselijk zijn. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen.”

Oplossing
De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Alexandra van Huffelen: “Het is goed dat ouders nu duidelijkheid krijgen. Zij kunnen hun kinderopvangplek gewoon behouden, ook als de kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang gaan. Samen met de sector zorgt de belastingdienst dat ouders gecompenseerd worden voor de teveel betaalde eigen bijdrage. Ik hoop dat dit de ouders rust geeft, in deze moeilijke tijd.”

De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Ouders kunnen met een gerust hart door blijven betalen en worden hierdoor niet financieel benadeeld. Het recht op kinderopvangtoeslag blijft hiermee doorlopen. Ook blijft de vertrouwde plek voor de kinderen op de kinderopvanglocatie behouden voor wanneer de reguliere situatie terugkeert.

Cruciale beroepen
Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is. Vanaf maandag stond de kinderopvang meteen klaar om alle kinderen op te vangen van één of twee ouders met een cruciaal beroep. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en het niet lukt zelf de kinderen op te vangen, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Hierdoor kunnen de ouders die nu cruciaal zijn in de zorg, het onderwijs en op andere plekken aan het werk blijven.

Bach: "Uitstellen Olympische Spelen zou voorbarig zijn"

Terwijl vrijwel alle sportwedstrijden voorlopig afgelast of uitgesteld zijn wil IOC-voorzitter Thomas Bach nog geen knoop doorhakken over de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Zo'n beslissing zou voorbarig zijn aldus Bach tegenover The New York Times.

Sporters die in voorbereiding zijn voor de Spelen kunnen nauwelijks nog goed trainen en kwalificatietoernooien gaan voorlopig niet door en voorzichtig begint de vraag uit de sportwereld te komen of uitstellen van de Olympische Spelen niet beter zou zijn. "Natuurlijk overwegen we verschillende scenario’s, maar we zijn anders dan andere sportorganisaties of professionele competities omdat we vier en een halve maand verwijderd zijn van de Spelen", aldus Bach.

"Andere organisaties hebben hun evenementen uitgesteld tot april of eind mei. Wij hebben het over eind juli. Voor ons zou het vandaag niet verantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om te gaan speculeren of om een besluit te nemen", zo vulde de IOC-voorzitter aan.

Bach: "Uitstellen Olympische Spelen zou voorbarig zijn" (Pro Shots / Action Images)
Bach: "Uitstellen Olympische Spelen zou voorbarig zijn" (Pro Shots / Action Images)

Rode Kruis start centrale inzamelactie van beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Het Rode Kruis start een centrale inzamelactie van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten aan zijn. Particulieren en ondernemers van deze spullen waar een tekort aan is, zoals mondmaskers, handschoenen en desinfectia, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde materialen beschikbaar voor de zorg via de hiervoor ingestelde distributielijnen. De centrale inzamelactie van het Rode Kruis zorgt ervoor dat alle materialen, grote en kleine hoeveelheden, die spontaan aangeboden krijgen ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden.

In verband met het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. De overheid heeft de officiële verkoop van al deze middelen overgenomen om te zorgen dat de hulpmiddelen op de juiste plek terecht komen bij de partijen die dit het hardst nodig hebben. Intussen zijn er in andere branches nog materialen beschikbaar, die voldoen aan de officiële eisen. Ook schilders of asbestsaneerders gebruiken deze goedgekeurde materialen en bieden die spontaan aan, maar dit wordt niet landelijk gecoördineerd. Daardoor is de verdeling op basis van prioritering niet mogelijk, waardoor de middelen misschien niet op de plek komen waar ze het hardst nodig zijn. De centrale inzameling via het Rode Kruis moet dit veranderen.

Het Landelijke Netwerk Acute Zorg namens alle zorgaanbieders: “Wij doen een dringend beroep op ondernemers als tuinders of aannemers die de juiste beschermingsmiddelen over hebben aan te bieden bij het Rode Kruis. Op die manier kunnen we zorgen dat al deze middelen die ontzettend hard nodig zijn ook echt gecoördineerd in de zorginstellingen komt, waar deze als eerste nodig zijn.”

Schorten en handschoenen
Het gaat om de volgende spullen: FFP 1, 2 en 3 maskers, chirurgische maskers, schorten (disposible), handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectia, diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) en beademingsapparatuur.
Iedereen die beschikt over de juiste middelen kan zich nu via de site van het Rode Kruis aanmelden. Daarna neemt de hulporganisatie zo spoedig mogelijk contact op met de aanbieder. Het Rode Kruis zorgt voor de inzameling van de materialen en draagt deze over na controle en sortering over aan het LNAZ en GGD GHOR Nederland.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay

Koning spreekt het land toe: 'Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel'

Kijk hieronder de toespraak terug. De tekst vind je hieronder. 

Binnen enkele weken is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Het coronavirus raakt ons allemaal, in Nederland, in de Caribische delen van het Koninkrijk en in de hele wereld.

Het meest getroffen zijn de mensen die ernstig ziek zijn en hun familie. Wij leven intens mee met de nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle corona-patiënten, thuis of in een ziekenhuis.

Wij denken aan U in deze moeilijke tijd.

De maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp Uw verdriet als U Uw geliefde, Uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt U maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven.

Mensen leveren uitzonderlijke prestaties. Dat geldt natuurlijk voor onze artsen en verpleegkundigen. Terecht krijgt U veel waardering uit de hele samenleving. Wij zijn trots op onze zorgprofessionals en op de hele medische sector. Duizenden voormalig zorgverleners en andere vrijwilligers melden zich spontaan om bij te springen. Fantastisch.

Wij mogen ook trots zijn op de deskundigen van het RIVM, de GGD’s en op alle andere instellingen en experts die ons op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaringskennis de weg wijzen. Zij staan onder hoge druk. Het is belangrijk dat we hun ons vertrouwen blijven geven en alle aanwijzingen opvolgen. Zij hebben maar één doel voor ogen en dat is dat wij samen zo goed mogelijk door deze crisis komen en dat de risico’s voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk blijven.

We beseffen ook maar al te goed hoe onmisbaar de mensen zijn die voorkomen dat onze samenleving stilvalt. Mensen in de logistiek, de supermarkten, de schoonmaak, de ICT, het onderwijs, de kinderopvang, het openbaar vervoer, bij de politie en op al die andere plekken.

U ‘draagt’ ons door deze moeilijke tijd heen.

Zonder U gaat het simpelweg niet. Heel veel dank.

Ons hart gaat ook uit naar iedereen die zich zorgen maakt over de continuïteit van zijn bedrijf. Of je nu exporteur bent of ZZP’er, deze situatie komt snoeihard aan. Het is verschrikkelijk om je eigen onderneming waar je jarenlang zoveel tijd en liefde in hebt gestoken, in gevaar te zien komen. Dat geldt ook voor mensen in de cultuursector die hun mooie projecten nu niet kunnen verwezenlijken.

Ik denk ook aan alle kinderen in Nederland. Ik snap heel goed hoe jullie je voelen. Eerst is het misschien spannend om vrij te zijn. Maar dat gaat snel over. Niet naar school kunnen. Niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.

Ook voor ouders! Opeens zit je thuis met het hele gezin. Gedwongen moeten thuiswerken, nauwelijks mogelijkheden hebben om er op uit te gaan omdat bijna alles waarop je je verheugde is afgelast…

Dat vraagt nogal wat van ons allemaal.

Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Je wilt je verhaal kwijt. Je wilt het liefst vertrouwde gezichten om je heen. Als het kan samen even de zorgen vergeten.

In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen. Je werkomgeving. De sportclub, de koffieochtend, de muziekvereniging, het familieweekend, de kerkdienst.

Het gemis daaraan maakt deze situatie extra lastig voor iedereen, maar vooral voor mensen op leeftijd die kwetsbaar zijn.

Gelukkig is er heel veel wat we wel kunnen doen. We weten immers allemaal wie er in onze directe omgeving aandacht nodig heeft. Dit is iets waar we samen doorheen moeten. Heel veel mensen beseffen dat. Ze houden een wakend oog op anderen en helpen elkaar waar het kan.

Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel!

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.

Als een bezoekje niet mogelijk is, dan zijn er gelukkig de online communicatiemiddelen, de telefoon of de post. En Nederland zou Nederland niet zijn als niet overal mensen spontaan in actie zouden komen.

Buurtgenoten die klaarstaan voor het woonzorgcentrum in de wijk. Mensen die zich als vrijwilliger aanmelden bij een hulplijn. Studenten die zich als kinderoppas aanbieden bij ouders met vitale beroepen. Corona maakt ongelofelijk veel daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid los.

Het zijn die eigenschappen die we heel hard nodig blijven hebben, niet alleen nu, maar zeker ook later als de omstandigheden misschien nog uitdagender worden.

U allen zorgt ervoor dat ondanks de verlamming van het openbare leven, het hart van onze samenleving blijft kloppen. Alertheid, solidariteit en warmte: zolang we die drie vasthouden kunnen we deze crisis samen aan, ook als het wat langer gaat duren.

2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.

DaniŽl Buter (19) mag definitief in Nederland blijven: 'Ik voel me vrij'

De in Amsterdam-Noord geboren en getogen Daniël Buter (19) mag definitief in Nederland blijven. Dat heeft de IND vrijdag laten weten.

'Ik ben echt heel erg blij en besef het nog niet echt. Ik weet nog niet zo goed wat ik moet doen', laat Daniël in een eerste reactie weten. 'Ik hoorde het een half uur geleden en heb ook een mailtje gehad met informatie, maar die heb ik nog niet geopend. Er is gewoon echt een last van m'n schouders, ik voel me echt vrij, het is gewoon helemaal klaar.'

'Het eerste wat ik ga doen is werk zoeken, want ik wil graag geld verdienen. En een bankrekening openen want dat kon ik hiervoor niet en ik ga me ook inschrijven voor een studie. Ik kan nu gewoon alles wat ik wil. Ik heb geen grenzen meer!'

Vier weken in de cel
De 19-jarige Daniël werd vorig jaar november landelijk bekend nadat zijn vrienden een petitie startten om zijn vrijlating. Op 7 november 2019 werd hij door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) opgepakt omdat hij geen paspoort heeft. Daar kwam hij achter nadat hij zich wilde inschrijven voor een nieuwe opleiding.

Door fouten van zijn ouders en van de gemeente kreeg hij nooit zijn eigen paspoort. Hij had wel al een burgerservicenummer omdat hij ingeschreven stond op het paspoort van zijn vader, maar ook dat werd met terugwerkende kracht ingenomen.

Uiteindelijk zat Daniël vier weken in detentie in Rotterdam, waar hij naar eigen zeggen amper zijn cel uitkwam, zo vertelde hij onlangs bij AT5.

 

Koeman over interesse van Barcelona: "Ik zei 'nee' vanwege mijn betrokkenheid richting het nationale elftal"

Ronald Koeman had het geen slecht moment gevonden om bij Barcelona in te stappen toen Ernesto Valverde werd ontslagen. De Spaanse topclub koos medio januari voor Quique Setién als opvolger, mede omdat Xavi, trainer van Al-Sadd, en de bondscoach van het Nederlands elftal nul op het rekest gaven. In een groot interview met Marca gaat Koeman dieper in op de situatie. "Barcelona belde en ik zei 'nee' vanwege mijn betrokkenheid richting het nationale elftal. Ik kon Nederland enkele maanden voor aanvang van een EK niet de rug toekeren."

"Of het een risico was om in januari bij Barcelona aan de slag te gaan? Nee, ik denk niet dat het een slecht moment was geweest", benadrukt Koeman in de Spaanse sportkrant. "Ik had mijn verplichtingen richting het Nederlands elftal."

"Barcelona kan altijd belangrijke prijzen winnen. Ze hebben goede voetballers en de club heeft de mogelijkheden om de beste voetballers te halen. Als ik zonder werk had gezeten, was het een ander verhaal geweest. Iedereen houdt van Barcelona."

"Het maakt mij niet uit hoe Barcelona eraan toe is of in wat voor situatie de club verkeert. Bij Barcelona beleefde ik mijn beste periode als voetballer en ik houd van de stad. Hopelijk kan ik op een dag trainer van Barcelona zijn."

Koeman ziet ook dat het bij Barcelona, ondanks het grote percentage balbezit in wedstrijden, vaak aan diepgang ontbreekt en dat de ploeg moeite heeft om kansen te creëren.

"Het percentage balbezit is niet relevant als je maar twee of drie kansen kan creëren. Tegen Napoli was het heel lastig omdat ze met veel man achter de bal speelden en het dan moeilijk is om voor ruimte en kansen te zorgen."

"Een elftal heeft vooral een voetballer met snelheid nodig. Kijk naar de problemen die Vinícius Júnior veroorzaakte tegen Barcelona", geeft Koeman als voorbeeld. "Barcelona heeft nu niet één voetballer die veel de diepte zoekt en graag de combinatie aangaat."

"Op het middenveld staan veel spelers met dezelfde capaciteiten. Ansu Fati heeft het tot dusver goed gedaan met zijn snelheid. Barcelona heeft meer van zulke voetballers nodig. De rest van de spelers speelt om de bal te ontvangen."

Koeman houdt de situatie van Frenkie de Jong bij Barcelona nauwlettend in de gaten. "Het is belangrijk dat hij wedstrijden speelt, maar de vraag is of hij het op zijn positie doet. Bij het Nederlands elftal speelt hij meer naar achteren, maar wij spelen met twee controleurs."

"Barcelona speelt met één en twee middenvelders, of soms met vier middenvelders. De positie die Frenkie nu invult verschilt ten opzichte van zijn positie bij Oranje en Ajax. Nu leert hij hoe hij offensiever moet denken, het is niet allemaal negatief, maar het is niet zijn beste positie. Ik denk dat zijn rendement hoger zou zijn als hij meer naar achteren zou spelen."

FC Sion zet negen spelers op straat

De selectie van FC Sion ondergaat tijdens de coronacrisis een flinke metamorfose. Volgens zowel persbureau SDA als tv-netwerk RSI heeft de club uit Zwitserland de contracten ontbonden van negen spelers, onder wie voormalig Arsenal-spelers Alex Song en Johan Djourou. Het negental zou hebben geweigerd om een salarisvermindering te accepteren nu de competitie in Zwitserland is stopgezet.

Behalve Song en Djourou keren ook Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Christian Zock, Birama Ndoye en aanvoerder Xavier Kouassi niet meer terug bij de huidige nummer acht van de Super League, een competitie die tien ploegen telt.

Sion hoopte dat de spelers genoegen zouden nemen met minder salaris zolang de competitie stilligt. Daar wilden ze niet mee akkoord gaan, hoewel Sion hun vertrek nog niet heeft bevestigd. De club is niet bereikbaar voor commentaar, zo melden de media in Zwitserland.

Song kwam tussen 2006 en 2012 uit voor Arsenal en speelde daarna vier jaar voor Barcelona. De inmiddels 32-jarige defensieve middenvelder uit Kameroen vertrok in januari 2018 bij Rubin Kazan, na een conflict over onbetaald loon.

Song had naar eigen zeggen nog recht op circa 8,7 miljoen euro en de FIFA kwam tussenbeide om hem uit zijn contract te verlossen. Song noteerde dit seizoen elf optredens voor Sion in de competitie. Zijn contract liep aan het einde van deze jaargang af.

Djourou, tussen 2004 en 2014 speler van Arsenal, kwam in januari van dit jaar pas naar Sion. Het was zijn eerste werkgever in zijn thuisland Zwitserland. De 33-jarige centrale verdediger stapte transfervrij over van SPAL en beschikte eveneens over een contract tot medio 2020.

De Zwitserse competitie ligt sinds 1 maart stil; de regering van Zwitserland verbood evenementen waar meer dan duizend mensen op af zouden komen. Het is de vraag of Sion na het vertrek van negen spelers nog een ploeg kan samenstellen die eindigt boven plek negen, de rode streep in Zwitserland.

De club wordt deze eeuw sowieso gekenmerkt door tumult: sinds voorzitter Christian Constantin in 2003 het roer overnam, stonden er circa veertig trainers aan het roer, onder wie hijzelf voor een korte periode en Gennaro Gattuso in 2013 als speler-trainer.

Bondscoach MartŪnez klaagt over 'vervalst' EK 2021 voor BelgiŽ

Ongeacht de verplaatsing van het EK naar 2021 vindt Roberto Martínez dat België een 'vervalst' toernooi zal spelen. De Rode Duivels worden gezien als een van de kanshebbers op de eindzege, maar hebben volgens de bondscoach een groot nadeel in de groepsfase. België is immers niet een van de twaalf gastlanden, stipt hij aan in gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

België is op het toernooi ingedeeld in Groep B met Denemarken, Finland en Rusland. De eerste groepswedstrijd vindt plaats in Sint-Petersburg tegen Rusland; vervolgens reist de ploeg naar Kopenhagen voor een duel met Denemarken.

De poulefase wordt afgesloten met een wedstrijd tegen Finland, opnieuw in Sint-Petersburg. Martínez wijst naar het thuisvoordeel dat twee van de drie groepsgenoten genieten op het EK.

Volgens de oefenmeester, wiens ploeg alle tien kwalificatiewedstrijden omzette in winst, begint België met een 'grote handicap' aan de eindronde. "Voor ons is het eigenlijk een vervalst toernooi."

"We waren de beste in de kwalificaties, we zijn nummer één, maar we krijgen niet het thuisvoordeel dat twee teams uit onze groep wel hebben", stelt Martínez. "Tegen Denemarken spelen in Brussel of in Kopenhagen, dat maakt niet zoveel uit. Maar tegen Rusland spelen in Sint-Petersburg, dat is een heel andere zaak."

In de kwalificatiereeks wist België zowel thuis (3-1) als uit (1-4) te winnen van Rusland. Maar volgens Martínez zullen de verhoudingen op het EK anders liggen. "Op het WK hebben de Russen de Spanjaarden uitgeschakeld", roept hij in herinnering.

"Ik ben niet zeker dat het resultaat hetzelfde zou geweest zijn als de wedstrijd in Spanje was gespeeld. Thuis een toernooi spelen, dat haalt je niveau naar boven, dat is zoals de gele trui dragen in de Tour: dan vind je op natuurlijke wijze bijkomende krachtbronnen."

Martínez wijst tot slot naar 'de Britten', die 'vijf wedstrijden' op Wembley zullen afwerken indien ze de finale weten te bereiken. Hij doelt daarmee op het feit dat Engeland alle groepswedstrijden afwerkt op Wembley.

Het stadion in Londen dient bovendien als strijdtoneel voor beide halve finales en de finale. Het Nederlands elftal werkt alle drie de groepswedstrijden af in Amsterdam en zal in de eventuele knock-outfase niet meer in eigen land uitkomen.

Defensie is 'the last man standing'

“Niemand weet hoe het gaat lopen. Maar als het gros van de Nederlanders ziek wordt, is het een geruststellende gedachte dat er bij Defensie meer dan 46.000 militairen werken. De meesten zijn jong en fit. We kunnen veel aan. We zijn ‘the last man standing’.”

Dat zegt Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer in de vandaag verschenen Defensiekrant. In het interview beschrijven hij en minister Ank Bijleveld-Schouten de impact van het coronavisus op Defensie.

Afbeelding: Defensie
Afbeelding: Defensie

COVID-19: Extra ondersteuning voor kwetsbare leerlingen

Minister Slob (Basis en Voortgezet Onderwijs) neemt samen met scholen en gemeenten maatregelen om kinderen in een kwetsbare omgeving extra te ondersteunen nu zij niet fysiek naar school kunnen. Leerlingen die thuis geen laptop of tablet tot hun beschikking hebben, krijgen tijdelijk de benodigde faciliteiten. SIVON, een ict-coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs, krijgt 2,5 miljoen euro om dit te regelen. Bovenop de kinderen die hierbij door scholen en gemeenten worden ondersteund, kunnen zo duizenden kinderen extra worden geholpen.

Eerder besloot het kabinet om scholen en kinderdagverblijven te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt op hun school. Op dit moment zijn scholen hard aan de slag om het onderwijs op afstand te organiseren voor deze kinderen.

Extra ondersteuning
Minister Slob: “In deze crisistijd vind ik het belangrijk dat álle kinderen onderwijs op afstand krijgen. Dat gaat in de meeste gevallen goed, met zeer betrokken ouders die er alles aan doen om onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. We merken dat er een groep leerlingen is voor wie dat niet goed lukt. Zij moeten extra ondersteuning krijgen. Daarom hebben we daar samen met scholen en gemeenten afspraken over gemaakt.”

Onveilige thuissituatie
Er zijn kinderen voor wie onderwijs en opvang in de thuis- (of woon)situatie geen goede optie is. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen in een onveilige thuissituatie. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld in de bibliotheek zijn of in een klaslokaal op school. Daar kan een leerling dan heen als het thuis niet meer gaat. De partijen bekijken samen wat voor welk kind nodig en mogelijk is en op welke plek.

Extra ondersteuning schoolwerk
Minister Slob is erg te spreken over de gezamenlijke inzet van alle scholen, leraren en ouders en om leerlingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk onderwijs te kunnen blijven geven. Toch lukt het niet iedere ouder om de ondersteuning te geven die een kind nodig heeft. Daarom gaan bijvoorbeeld studenten helpen om extra ondersteuning te bieden, of mensen met een lesbevoegdheid die nu niet in het onderwijs werken. Het is aan scholen en gemeenten om te beoordelen voor welke leerlingen welke extra ondersteuning precies nodig hebben. Zij kennen de kinderen en weten wie waarbij geholpen kan worden.

Veiligheid
De veiligheid staat ook bij deze maatregelen voorop. Zo moet er worden voldaan aan de voorschriften, waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen.

Oproep EMA: werk samen in onderzoek naar medicijnen tegen corona

Er vindt momenteel veel onderzoek plaats naar medicijnen tegen het coronavirus. Het Europees medicijnagentschap EMA roept bedrijven en onderzoeksgroepen op om zich aan te sluiten bij grote initiatieven. Hierdoor is het mogelijk om meerdere medicijnen met elkaar te vergelijken, in grotere groepen patiënten. Zo kan er sneller een uitspraak gedaan worden over de werkzaamheid en veiligheid van mogelijke medicijnen.

Prof. dr. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordling van Geneesmiddelen (CBG), zegt hierover: "In een kleine studie duurt het veel langer dan in een grote studie voordat er voldoende patiënten zijn onderzocht om een goede uitspraak te kunnen doen over de gunstige effecten en de bijwerkingen van mogelijk werkzame medicijnen. We roepen bedrijven en onderzoeksgroepen dan ook op om samen te werken om op deze manier zo snel als mogelijk een werkzaam medicijn tegen het coronavirus te vinden."

Het EMA is bezorgd dat de verschillende onderzoeken naar medicijnen tegen het coronavirus te kleinschalig zijn om goede conclusies uit te kunnen trekken. Daarom worden bedrijven en onderzoeksgroepen opgeroepen om samen te werken in consortia voor de uitvoering van grote studies. Dergelijke studies moeten gerandomiseerd zijn; studies waarin een of meerdere behandelingen worden vergeleken met de bestaande behandeling (controle groep) en waarbij patiënten willekeurig (door loting) een van de behandelingen krijgen toegewezen.

Door samen te werken kunnen meerdere medicijnen tegelijkertijd worden geëvalueerd volgens dezelfde criteria in grotere groepen patiënten. Hierdoor krijgen we het snelst inzicht in de werkzaamheid en veiligheid van de verschillende behandelopties.

Tramschutter GŲkmen Tanis krijgt levenslang, politie is opgelucht

Om 14:00 uur zal de uitspraak in de zaak van de Utrechtse tramschutter Gökmen Tanis live te volgen zijn. Tanis, die eerder door de rechtbank verplicht werd om in een separate ruimte in de rechtbank zijn vonnis aan te horen, krijgt de uitspraak in zijn cel te horen. Dit omdat de rechtbank het parketpolitie en DJI niet wil belasten met het vervoer en de bewaking van de verdachte, omdat er veel fysiek contact nodig zou zijn, iets dat in verband met het coronavirus onwenselijk wordt geacht. 

Lees ook: Tramschutter Gökmen Tanis hoort uitspraak in de cel

Het Openbaar Ministerie heeft levenslang tegen Tanis geëist. De 38-jarige Utrechter wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op vier mensen, poging moord op drie mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf van zeventien mensen op het 24 oktoberplein in Utrecht 18 maart vorig jaar. De officieren van justitie achten het bewezen dat hij handelde vanuit een terroristisch oogmerk.

Tijdens het proces misdroeg Tanis zich meerdere malen; hij bespuugde onder meer zijn toegewezen advocaat, stak zijn middelvinger op naar de rechter en lachte de nabestaanden uit. 

Lees ook: Tramschutter bespuugt advocaat na 'beledigen' intelligentie

Vawege het coronavirus wordt de uitspraak door slechts acht nabestaanden en slachtoffers bijgewoond. De overige slachtoffers en nabestaanden volgen de uitspraak thuis via de livestream. De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden zullen de uitspraak volgen in een videozaal in de rechtbank. 

Update 14:27 uur
De rechter heeft het vonnis geveld. Tanis is schuldig aan viervoudige moord met een terroristisch oogmerk, drie pogingen tot moord met een terroristisch oogmerk, en bedreiging met een terroristisch oogmerk van 17 mensen. 

De rechter legt levenslang op. Een tijdelijke gevangenisstraf, ook de maximale, doet volgens de rechtbank onvoldoende recht aan de aard en de ernst van de gepleegde misdrijven. Ook vanuit het oogpunt van vergelding en beveiliging van de samenleving is een tijdelijke gevangenisstraf met tbs onvoldoende. Met een levenslange gevangenisstraf wil de rechtbank bovendien voorkomen dat anderen dit soort misdrijven plegen. Deskundigen hebben geconcludeerd dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft een persoonlijkheidsstoornis en is zwakbegaafd. Dit is, gelet op de ernst van zijn daden en de gevolgen daarvan, voor de rechtbank geen reden om een andere straf op te leggen.

Volgens de advocaat zou een levenslange gevangenisstraf in deze zaak in strijd zijn met het Europese recht (artikel 3 EVRM), omdat de verdachte geen reële kans maakt om ooit weer op vrije voeten te komen. De rechtbank gaat hier niet in mee omdat het Nederlandse systeem voorziet in een herbeoordeling, die kan leiden tot verkorting van een levenslange gevangenisstraf. Daarnaast kan volgens de rechtbank niet nu al gezegd worden dat de verdachte geen reële kans heeft op verkorting van de levenslange gevangenisstraf. Een samenvatting van het vonnis is hier te vinden. 

Update 16:22 uur
Rob van Bree, hoofd Operatiën van de Eenheid Midden-Nederland reageert op de uitspraak. ´Onder de collega´s heerst een groot rechtvaardigheidsgevoel vanuit de zorg die ze hebben voor een veilige samenleving. Deze dader mag niet meer vrij rondlopen. We zijn opgelucht dat de rechter ook tot dat oordeel is gekomen.´

Er waren veel politiemensen betrokken bij het incident van 18 maart vorig jaar. Vooral voor hen die in en rond de tram moesten optreden was het een intense en heftige ervaring. ´In eerste instantie traden ze op als professionals. Door iedereen werd naar omstandigheden gehandeld. Later kwamen de indrukken en emoties binnen en besefte je wat er allemaal was gebeurd´, zegt Rob van Bree.

Zeker voor de collega’s die direct contact hadden met slachtoffers en/of nabestaanden, was het heftig. ´Dan komt het allemaal heel dichtbij. Immers, iedereen is zelf ook vader, moeder, zoon of dochter en beseft dat het hem of haar ook had kunnen overkomen. Ik denk en hoop dat de uitspraak enig gevoel van rechtvaardigheid maar ook voldoening oplevert. Rechtvaardigheid, omdat dankzij het kordate optreden een dader is aangehouden en voor de rechter is gebracht. Dat maakt het leed naar vooral de nabestaanden niet ongedaan, maar het is het maximale wat wij als politie kunnen bijdragen. Dit geeft voldoening, omdat iedereen die dag onder onzekere omstandigheden een stap naar voren zette en bijdroeg aan de uiteindelijke veroordeling.´

Sporthal voor daklozen blijkt alleen voor opvang ongedocumenteerden

Een sporthal in Amsterdam waar daklozen straks worden opgevangen omdat het in de winteropvang aan de Transformatorweg vanwege het coronavirus te druk zou zijn, blijkt alleen bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers zonder geldige verblijfsvergunning.

Dat blijkt vandaag uit een persbericht van stadsdeel Zuid, waarin bekend is gemaakt dat de alternatieve opvang komt in Sporthallen Zuid aan het Burgerweeshuispad. In de winteropvang aan de Transformatorweg werden de afgelopen dagen in de avond en nacht telkens zo'n 270 daklozen opgevangen.

Te groot
'Daar hebben we eigenlijk een groep waarvan de GGD zegt dat die te groot is', zei Groot Wassink gistermiddag tijdens een commissievergadering in de Stopera. 'Dus wij hebben ervoor gezorgd dat die groep wordt gecompartimenteerd tot 150 maximaal. Drie verschillende compartimenten van 50. Dat betekent dat we een gedeelte van die mensen die daar nu worden opgevangen elders gaan opvangen. Dat zullen we doen in een sporthal.'

Een van de daklozen die van de winteropvang gebruik maakt, Daniël Janssen, zegt dat hij vreest dat hij binnen nu en een paar dagen 's nachts op straat moet slapen. In de winteropvang lijkt volgens hem met 150 bedden straks te weinig plek te zijn en de opvang in de Sporthallen Zuid blijkt dus niet voor hem toegankelijk.

Zelfraadzaam
'Wij zijn economisch dakloos en niet verslaafd. Volgens de gemeente zijn we zelfredzaam, maar we kunnen in de nacht nergens naartoe', vertelt Janssen. 'Wij worden altijd vergeten. Ik had net via Woningnet twaalf woningbezichtigingen geregeld. Maar die gaan door het coronavirusus ook allemaal niet meer door.'

ChristenUnie-raadslid Don Ceder vroeg de wethouder gisteren meerdere keren om daklozen vanwege het coronavirusus 24 uur per dag op te vangen. Hij bevestigt dat ook hij tijdens het debat niet wist dat de alternatieve opvang in de sporthal alleen voor ongedocumenteerden bedoeld is. Ook is hij daar niet per brief over geïnformeerd. 'Ik weet niet of het een goed of slecht besluit is, ik ben nu bij instanties aan het informeren of zij vinden dat er nog genoeg plekken 's nachts zijn', zegt Ceder.

Zomaar het dubbele
Janssen zegt dat er nu inderdaad veel ongedocumenteerden in de winteropvang overnachten. 'Het zijn er zeker 75, maar het kan zomaar het dubbele aantal zijn. De wethouder zegt dat hij zich focust op het splitsen van de groepen, dat heeft hij nu gedaan. Maar wij worden vergeten. Wij vrezen dat we straks geen bed meer hebben.'

De alternatieve opvang in de Sporthallen Zuid gaat vanavond open. 'Het zijn hoofdzakelijk mannen van ongeveer 20 tot 60 jaar. Bij hen is over het algemeen geen sprake van psychische stoornis of misbruik van alcohol en drugs', laat het stadsdeel weten.

Reactie gemeente
Een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen en Ongedocumenteerden) verwijst door naar de woordvoerder van wethouder Simone Kukenheim (Zorg). Zij zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen, maar verwacht wel dat hetzelfde aantal daklozen opgevangen kan worden als de afgelopen nachten is gebeurd. Er worden namelijk ook nog ongeveer 43 Oost-Europese daklozen, die in de winteropvang zaten, naar hun thuisland gestuurd.

Celstraf voor het voorbereiden van moord

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Nijkerk voor het voorbereiden van een moord. De man krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, opgelegd. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden, zoals een behandelverplichting.

De man had al langere tijd een conflict met het beoogde slachtoffer. In de vroege ochtend van 22 november 2019 ging hij naar de woning van het slachtoffer. Hij had toen 4 potjes zuur en 2 grote messen bij zich. De man zei die ochtend tegen zijn broer dat hij het slachtoffer wilde doodsteken en het zuur over hem heen wilde gooien. De broer van de man belde daarop 112 en ging de man achterna. De broer praatte op hem in en vertelde tegen de man dat de politie onderweg was. Op enig moment stopte de man met lopen en wachtte toen totdat de politie kwam. Ook na zijn aanhouding zei de man nog een aantal keer tegen de politie dat hij het slachtoffer wilde vermoorden, ook als hij daar 10 jaar voor zou moeten zitten.

Geen zelfverdediging en geen vrijwillige terugtred
De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat de man de messen en zuur mee had genomen ter zelfverdediging, zoals zijn advocaat op zitting heeft aangevoerd. Volgens de rechtbank is het ook niet aannemelijk dat de man uit zichzelf had besloten zijn beoogde slachtoffer niet meer te willen vermoorden (vrijwillige terugtred). De man wist namelijk dat de politie onderweg was en hij verklaarde zelf bij de politie dat hij de messen had weggegooid, omdat zijn broer hem had verteld dat de politie onderweg was.

Het gevoel van de man dat de politie onvoldoende heeft ingegrepen in het conflict dat al lange tijd speelde tussen hem en het slachtoffer, is geen vrijbrief om voor eigen rechter te spelen.

Stijgende lijn voortzetten
De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. De reclassering bracht 2 adviesrapporten over de man uit. Hieruit volgt dat al langere tijd sprake was van ontwrichting in het leven van de man. Hij heeft schulden opgebouwd, wordt snel boos en agressief, heeft problemen met impulsiviteit en gebruikt veel cannabis. Het is dus nodig dat de man behandeling en begeleiding krijgt. De man laat al zien dat hij op de goede weg is. De rechtbank vindt het belangrijk dat deze stijgende lijn zich voortzet. Daarom wijkt zij af van de eis van de officier en legt een lagere gevangenisstraf op. De man is bereid zich aan de voorwaarden van de reclassering te houden.

Vrijspraak voor verkrachting verstandelijk beperkte vrouw

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 29-jarige man uit Den Haag vrijgesproken van verkrachting van een verstandelijk beperkte vrouw die in een zorginstelling in Oss woont.

De man werkte als begeleider bij de zorginstelling en had in maart 2017 slaapdienst. Volgens de officier van justitie zou de man die bewuste nacht de kamer van de vrouw binnen zijn gegaan, haar deur op slot hebben gedaan en haar vervolgens hebben verkracht. De man ontkent dit.

De rechtbank oordeelt dat er onvoldoende bewijs is dat de man zich inderdaad aan de vrouw heeft vergrepen. De verklaringen van de vrouw over wat er precies is voorgevallen, zijn niet consistent. Ook geeft zij niet veel details. De rechtbank is zich ervan bewust dat dit kan worden verklaard doordat het gaat om een jonge vrouw met beperkingen. De rechtbank kan er echter niet omheen dat getuigen die de vrouw goed kennen, verklaren dat zij vaker over gebeurtenissen vertelde die achteraf zich niet of anders voordeden.

Dit alles maakt dat er ruimte ontstaat voor twijfel aan het waarheidsgehalte van de verklaringen van de vrouw. Daarnaast schetste de man een alternatief scenario voor de aangetroffen sporen op de tandenborstel en pyjama van de vrouw. Dit scenario is volgens de rechtbank niet zonder meer aannemelijk, maar ook niet volstrekt onmogelijk. Al met al kan de rechtbank niet met voldoende zekerheid vaststellen dat de man de vrouw heeft verkracht. Er is te veel ruimte voor twijfel. Dit betekent dat de rechtbank de man vrijspreekt.

Razer gaat mondkapjes maken in strijd tegen coronavirus

Steeds meer mensen komen met initiatieven tegen het coronavirus, en ook Razer draagt zijn steentje bij. De producent van onder andere toetsenborden, muizen en headsets gaat een aantal van zijn productielijnen aanpassen zodat er mondkapjes gemaakt kunnen worden voor verzorgend personeel.

Het initiatief werd aangekondigd door Razer CEO Min-Liang Tan op zijn facebookpagina. Volgens hem hebben medewerkers "dag en nacht gewerkt" om een aantal productielijnen om te schakelen van game-apparatuur naar mondkapjes. Razer wil 1 miljoen mondkapjes doneren voor gezondheidspersoneel over de hele wereld; de eerste lading gaat naar Singapore, waar niet geheel toevallig het hoofdkantoor van Razer voor de afdeling Zuidoost-Azië zich bevindt. 

Tan heeft gezegd dat mondkapjes de eerste stap zijn van zijn bedrijf in de strijd tegen het coronavirus. "We zijn bereid om extra tijd, middelen, moeite en talent te investeren in de strijd tegen covid-19", aldus de CEO. 

Razer is niet het enige technologiebedrijf dat vecht tegen het coronavirus. Nvidia heeft zijn gebruikers al opgeroepen om een deel van hun grafische kaarten in te zetten voor de wetenschap die bezig is het coronavirus te bestrijden, door de GPUs om te zetten in extra rekenkracht.

razer

Maand cel voor beelden uit sauna op pornosite xhamster.com

De rechtbank acht bewezen dat verdachte beelden, opgenomen in een kleedkamer van een saunacomplex, op pornosite xhamster.com heeft geplaatst en daarmee actief heeft bijgedragen aan verspreiding van deze beelden. De man is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met een proeftijd van twee jaar en een taakstraf van 80 uur.

Op deze beelden zijn de slachtoffers naakt in beeld. Verdachte heeft met zijn handelwijze grove inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers. Dit geldt temeer nu de slachtoffers deel uitmaken - of hebben gemaakt - van het Nederlandse selectieteam handbal, waardoor de beelden veel media-aandacht hebben gekregen.

Strafmaat
De rechtbank veroordeelt verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 1 maand met een proeftijd van twee jaren en een taakstraf voor de duur van 80 uren te vervangen door 40 dagen hechtenis. De rechtbank houdt hierbij rekening met de impact van het feit voor de slachtoffers maar ook met de gevolgen die verdachte in zijn privéleven heeft ondervonden.

Benadeelde partijen
De rechtbank verklaart de vorderingen van de benadeelde partijen niet-ontvankelijk. Andere personen hebben afzonderlijk van verdachte de beelden eveneens verspreid of daaraan bijgedragen. Daarom kan de mate van aansprakelijkheid van verdachte in het kader van deze strafprocedure niet goed worden vastgesteld. De slachtoffers kunnen zich tot de burgerlijke rechter wenden.

Vissen vangen in Cities: Skylines - Sunset Harbor

Gisteren heeft Colossal Order bekend gemaakt dat er een nieuwe uitbreiding voor Cities: Skylines aan zal meren volgende week, Sunset Harbor. In de uitbreiding wordt onder andere gefocust op visserij als een nieuwe vorm van industrie en nieuwe transportmogelijkheden voor je bewoners.

De visserij laat je onder andere kwekerijen en vissersboten bouwen voor je stad, inclusief vier nieuwe industrial policies om dit efficienter te maken. Voor openbaar vervoer is er de intercity bus service die bewoners over de snelweg kan vervoeren en de milieuvriendelijke trolleybus, die gebruik maakt van stroomkabels boven de weg. Ook kun je met de metro zowel bovengronds als ondergronds gaan bouwen. Ook kun je straks naast land en zee ook de lucht in met onder andere helikoptervervoer voor je bewoners, en de vliegclub die het entertainment en de aantrekkelijkheid van je stad verhoogt.

Als laatste zijn er ook nog vijf nieuwe maps in allerlei klimaten, nieuwe opties voor gezondheidszorg en waterzuivering, en transporthubs waarmee je verschillende vormen van vervoer kan combineren.

Sunset Harbor komt volgende week op 26 maart uit voor pc, PlayStation 4 en Xbox One.

COVID-19: 534 nieuwe besmettingen en 30 doden, totaal 2994 en 106

Sinds gisteren zijn 534 mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken; zij worden vaker dan andere groepen getest.

30 patiënten zijn sinds de vorige update overleden aan COVID-19. In totaal zijn er nu 106 mensen overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen 63 en 95 jaar. In totaal zijn 643 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1012 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (405), Limburg (366) en Noord-Holland (353).

Het werkelijke aantal besmettingen met COVID-19 ligt hoger dan het aantal meldingen in deze update, omdat niet meer iedereen met mogelijke besmetting getest wordt.

Aanhouding bij opnames videoclip 'drill rap'

13 maart 2020 hebben agenten een 18-jarige Amsterdammer aangehouden voor het overtreden van de Wet Wapens en Munitie. De man had een mes van dertig centimeter lang bij zich. Samen met zo’n vijfentwintig à dertig anderen zou hij bezig zijn geweest met opnemen van een ‘drill rap’-videoclip.

Rond 17.00 uur die vrijdagmiddag surveilleerden agenten in Amsterdam-West toen zij op het Mikonospad een grote groep mannen bij een speeltuintje zagen staan. Sommige van de mannen hadden bivakmutsen op, er liep iemand met een camera rond en de agenten besloten daarom poolshoogte te gaan nemen. Een groot deel van de groep van zo’n dertig man liep hierop weg, sommigen bleven staan. Op de vraag van de agenten wat de mannen aan het doen waren, gaf één van de mannen aan dat ze een ‘drill rap’-videoclip opnamen. Deze man liep vervolgens snel weg, nadat agenten wilden weten of hij dan ook wapens bij zich had.

Uit ervaring wisten de agenten dat in videoclips van ‘drill rap’ vaak (verboden) wapens worden gebruikt. De man zei geen wapens bij zich te hebben, maar de oplettende agenten merkten meteen op dat dit niet klopte. De jas van de man stond open en op het moment dat hij zich omdraaide, zagen de agenten dat hij een groot mes bij zich droeg. Ze hielden de man direct aan en namen bij hem een mes van dertig centimeter in beslag.

Martin van Rijn tijdelijk nieuwe minister voor Medische Zorg

De aanpak van het coronavirus heeft de volle aandacht van het kabinet. Bruno Bruins heeft hier de afgelopen periode met veel energie leiding aan gegeven. In deze tijden van crisis is snelle opvolging noodzakelijk, nu hij gisteren zijn aftreden bekend maakte. Gezien de omvang en duur van de bestrijding van de crisis en de impact op de volksgezondheid heeft het kabinet gezocht naar een ervaren bestuurder die zo snel mogelijk de portefeuille van Medische Zorg in kan vullen. Martin van Rijn zal voor de duur van de bestrijding van het coronavirus, voor de duur van 3 maanden, als tijdelijk minister voor Medische Zorg aantreden. Hij doet dit op verzoek van het kabinet en op persoonlijke titel.

Martin van Rijn heeft jarenlange (politiek-bestuurlijke) ervaring in de zorg en kent het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed. Van Rijn zal in de aanpak van het coronavirus nadrukkelijk samen met minister De Jonge optrekken die de coördinatie verzorgt. Hiermee wordt de continuïteit van de crisisaanpak gewaarborgd.

Levenslange gevangenisstraffen in de Staatsliedenbuurt-zaak

In het onderzoek Ebetsu, in de media bekend geworden als de ‘Staatsliedenbuurt-zaak’, zijn de verdachten Anouar .B. (40 jaar) en Adil .A. (31 jaar) wegens 2 moorden, een poging tot moord en 2 pogingen tot doodslag in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag beslist. De rechtbank Amsterdam kwam eerder tot dezelfde straffen. Het Openbaar Ministerie eiste ook een levenslange gevangenisstraf.

De verdachte A.A. is ook veroordeeld voor het schieten op zijn toenmalige vriendin, die daar zwaar lichamelijk letsel aan overhield, en voor bezit van vuurwapens. Beide verdachten moeten in totaal ongeveer 35.000 euro betalen als schadevergoeding aan de verschillende benadeelde partijen.

De feiten
Op 29 december 2012 kwamen in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam 2 auto’s – een Audi RS4 en een Volkswagen Golf – aan met daarin personen die gericht waren op de liquidatie van verschillende personen. Nadat Benaouf .A. was beschoten door de inzittenden van de Audi (waaronder A.B. en A.A.) en deze ternauwernood wist te ontkomen, zijn twee mannen doodgeschoten. De slachtoffers zijn achtervolgd door de daders, waarbij deze uit rijdende auto’s schoten. Daarbij is onder andere vanuit de Audi door de eigen voorruit heen geschoten. Na het verlaten van de Staatsliedenbuurt is er vanuit de Audi geschoten op motoragenten. Uit onderzoek bleek dat is geschoten met diverse vuurwapens, waaronder een AK-47 (Kalasjnikov).

De straf
De feiten die op 29 december 2012 plaatsvonden in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam kunnen retrospectief worden beschouwd als een beginpunt van wat wel is benoemd als de ‘oorlog in de mocromaffia’. De gebeurtenissen in de Staatsliedenbuurt leidden tot een reeks van wraakacties met tal van (vergis)moorden tot gevolg. Dit is bij de waardering van de ernst van de feiten meegewogen.

Het gerechtshof acht de handelingen van Anouar .B en Adil A. kil en gewetenloos. Ongekend is het gebruikte vuurwapengeweld. Er is geschoten met (oorlogs)vuurwapens in een dichtbebouwde woonwijk in Amsterdam. Het is een wonder dat er niet meer volstrekt willekeurige slachtoffers zijn gevallen. Kil en gewetenloos is ook het tijdens de vlucht onder vuur nemen van de motoragenten. Ook zij zijn ternauwernood aan de dood ontsnapt.

Gezien de ernst van de feiten komt alleen een tijdelijke gevangenisstraf van de maximale duur of een levenslange gevangenisstraf in aanmerking. Bij de keuze tussen de oplegging van een tijdelijke gevangenisstraf van de maximale duur of een levenslange gevangenisstraf heeft het gerechtshof gelet op de speciale preventie (voorkomen moet worden dat deze dader opnieuw een strafbaar feit pleegt) en de generale preventie (in algemene zin moet worden voorkomen dat anderen soortgelijke feiten plegen).

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat uit het oogpunt van generale preventie de feiten streng moeten worden bestraft. Het gerechtshof beoogt met de wijze waarop deze zaak wordt afgedaan eraan bij te dragen dat anderen ervan worden weerhouden om dergelijke misdrijven te begaan. De verdachten meenden ook – kil en gewetenloos – te kunnen beschikken over leven en dood van anderen. Daarom dient ook de samenleving te worden beschermd tegen de verdachten. Het gerechtshof acht dan ook enkel een levenslange gevangenisstraf passend en geboden.

COVID-19 Internationaal: vrijdag 20 maart

Omdat er veel nieuws is over het COVID-19 virus hebben we besloten 2 dagelijkse updateberichten te maken. Eentje voor Nederlands nieuws en eentje voor internationaal nieuws. De laatste cijfers uit Nederland worden rond 14:00 uur in een apart bericht geplaatst. Hierin vind je de nieuwste korte updates die geen eigen bericht krijgen. Blijf de updates volgen om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws!

België geeft boetes voor tanktoeristen uit Nederland
Nederlandse automobilisten die de grens over gaan om in België goedkoper te tanken lopen kans een boete te krijgen van 350 euro. De Belgische politie gaat optreden tegen dit onnodige grensverkeer. Tanken valt niet onder noodzakelijk grensverkeer en is onder de Belgische regels, die strenger zijn dan in Nederland, daarom verboden. Een verslaggever van L1 constateerde dat zeker 60 à 70 Nederlanders werden teruggestuurd door de Belgische politie.

Ook Belgen die zonder goede reden naar Nederland willen worden overigens tegengehouden. Grenswerkers worden wel doorgelaten.

Duitse politici vragen om sluiten grenzen met Nederland
Als de maatregelen tegen Corona niet gelijkgetrokken worden in Nederland en Duitsland, zullen Duitse politici vragen om sluiting van de grens tussen beide landen. Dit staat in een brandbrief uit Kreis Borken, dat aan Nederland grenst. Zij constateren dat er nog steeds veel onnodig grensverkeer plaatsvindt, waardoor de grens als een soort infectiepoort fungeert. 

De politici vragen de landelijke politiek nauwer samen te werken met de Nederlandse regering, om gezamenlijke maatregelen te nemen die voor beide landen gelden. Inwoners van Kreis Borken is gevraagd om niet de grens over te gaan, maar verboden is dat (nog) niet.

Corona internationaal

Schotse Matthew McCombe nog steeds vermist; morgen opnieuw zoekactie

De Schotse Matthew, die sinds zaterdagochtend 14 maart vermist is, is ondanks diverse zoekacties nog niet gevonden. Het rechercheteam dat bezig is met zijn vermissing staat in nauw contact met zijn familie.

Op diverse locaties rondom de Amstel is al uitgebreid gezocht. De laatste beelden die van Matthew opgespoord zijn, zijn van 06.44 uur op de bewuste zaterdag van zijn verdwijning terwijl hij op de Berlagebrug in Amsterdam loopt. Hij liep aan de zijde van roeivereniging Nereus, in noordelijke richting. Hij draagt op dat moment dezelfde kleding als op de foto. De foto is van de lift uit het hotel van 14 maart.

Woensdag is er door het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (LTOZ) van de Landelijke Eenheid met speciale onderwaterapparatuur gezocht in de Amstel. Donderdag is er opnieuw door de politie in- en rondom De Amstel gezocht, helaas zonder resultaat. De familie heeft samen met vrienden, de wijkagent en enkele tientallen vrijwilligers gezocht in een gedeelte van het gebied van de Watergraafsmeer. Dat leidde niet tot het aantreffen van Matthew.

Morgen zal er opnieuw een zoekactie met familie en vrijwilligers plaatsvinden.

Matthew McCombe - Afbeelding: Politie
Matthew McCombe - Afbeelding: Politie

Asielzoekers tijdelijk opgevangen in Groningse kazerne

De tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen komt in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (gemeente Het Hogeland). Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan Tweede Kamer. 

De absolute noodzaak om het coronavirus maximaal onder controle te houden, maakt het onmogelijk het asielproces in stand te houden. Voor nieuwe vreemdelingen wordt de procedure daarom opgeschort. In afwachting daarvan biedt Defensie nu tijdelijk noodonderdak.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is gereed gemaakt en vanaf vandaag operationeel. Daaraan is hard gewerkt door medewerkers van Defensie, het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de noodonderdaklocatie krijgen vreemdelingen onderdak en noodzakelijke voorzieningen aangeboden.

Bescherming tegen corona
Het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds maandag 16 maart gesloten. Vreemdelingen die in Nederland arriveren om asiel aan te vragen, hebben vanwege het coronavirus geen toegang meer tot de asielprocedures en COA-opvang aangezien de asielprocedure is opgeschort. Deze aanvullende maatregelen zijn genomen door het kabinet om de medewerkers van de betrokken organisaties en de bewoners van azc’s te beschermen tegen besmetting.

Asielprocedure opgeschort
Omdat de asielprocedure in elk geval tot en met 6 april is opgeschort beperkt de registratie van vreemdelingen zich tot het noodzakelijke, zoals het afnemen van vingerafdrukken en op basis daarvan doorzoeken van de Nederlandse en Europese systemen, fouilleren, doorzoeken van bagage en innemen van documenten. Dit proces vindt plaats in aanmeldcentrum Ter Apel door de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Hieraan voorafgaand vindt een medische screening plaats. Die wordt uitgevoerd door de GGD en de GZA, waarbij de generieke RIVM-richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen.

Van Ter Apel naar noodonderdaklocatie
Na registratie worden de vreemdelingen per bus naar de kazerne gebracht. “We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire redenen. Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de gemeente Het Hogeland op zo’n korte termijn voor elkaar hebben gekregen. Om alle risico’s zoveel mogelijk te vermijden, kunnen vreemdelingen de kazerne niet vrijelijk verlaten. Zorg en ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd. Vertrek uit de kazerne vindt onder begeleiding plaats." aldus staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Overige maatregelen
Naast de opening van de noodonderdaklocatie gelden in verband met het coronavirus sinds maandag 16 maart extra maatregelen die de asielketen raken. Zo worden alle in- en uitgaande Dublinoverdrachten in ieder geval tot en met 6 april opgeschort, zoals ook andere EU-lidstaten dit doen. Het administratieve proces inzake de Dublinprocedure wordt wel zoveel mogelijk voortgezet. Ook zullen vreemdelingen van wie het asielverzoek is afgewezen in de COA-locatie blijven. De grensprocedure blijft van toepassing op personen die aan de buitengrens een asielverzoek indienen (veelal op Schiphol). Met uitzondering van gezinnen en kinderen worden vreemdelingen eerst in grensdetentie geplaatst. De duur van de grensprocedure bedraagt voor de IND maximaal vier weken, zodat na de procedure duidelijk is of personen besmet zijn met het coronavirus.

Afbeelding: Defensie
Afbeelding: Defensie

Olympische vlam gearriveerd in Japan

De olympische vlam is vrijdag gearriveerd in Japan. Op de luchtmachtbasis van Matsushima werd de vlam in ontvangst genomen door olympisch kampioene worstelen Saori Yoshida en olympisch kampioen judo Tadahiro Nomura.

Vanaf volgende week maakt de vlam via een estafetteoptocht een reis door Japan. Op 24 juli eindigt deze tocht in het Olympische Stadion van Tokio tijdens de opening van de Spelen.

Ondanks het coronavirus wil het IOC voorlopig niets weten van het uitstellen van het evenement.

Politie zoekt getuigen na conflict in opvanghuis

Donderdag rond 18.00 uur ontving de politie melding van vermoedelijk een conflict bij een opvanghuis aan de Tesselschadestraat in Alkmaar. Hierbij hebben meerdere getuigen luide knallen gehoord en ook zou een man rennend met een mes in zijn hand zijn gezien. Een 20-jarige man uit Haarlem werd aangehouden.

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken maar heeft het beeld van wat precies heeft plaatsgevonden, nog niet compleet. De politie vraagt getuigen contact op te nemen via 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. Ook vraagt de politie buurtbewoners die camerabeelden uit de straat of de directe omgeving hebben, deze te uploaden via het formulier op de website

Hakken en zagen in Bleeding Edge

Uitgever Microsoft en ontwikkelaar Ninja Theory hebben de launch-trailer uitgebracht voor de 4vs4 brawler Bleeding Edge. De game komt 24 maart uit op Xbox One en pc.

Ninja Theory, de makers van DmC: Devil May Cry en Hellblade: Senua's Sacrifice, zijn ook bezig geweest met Bleeding Edge, een snelle en hectische vier-tegen-vier teamgevecht waar elk teamlid wel wat mechanische verbeteringen heeft aangebracht om meer pijn. Zo is er Buttercup met haar afneembare zaagbladarmen, Black-Metal rocker Nidhoggr met zijn gitaar en Daemon, de meest gezochte huurmoordenaar van New York.

Recherche zoekt getuigen woningoverval in Delft

De districtsrecherche in Delft is op zoek naar mensen die informatie hebben over een woningoverval op de Meidoornlaan in Delft. Daar werd in de nacht van donderdag op vrijdag een 18-jarige vrouw overvallen door een haar onbekende man.

Omstreeks 02.30 uur schrok de vrouw wakker van een man die plotseling in haar woning stond. Zij raakte met hem in een worsteling en heeft hem daarbij in zijn gezicht gekrabt, maar wist uiteindelijk de woning uit te vluchten en hulp in te schakelen. Het slachtoffer omschrijft de verdachte als een donker getinte jongen van 17 à 18 jaar oud.

Hij droeg donkere kleding, vermoedelijk een trainingspak, waarvan de broek strak zat. Hij was opvallend klein (ongeveer 1.70m), had een licht gezet postuur met een buikje en sprak in een buitenlandse dan wel straattaal. De verdachte is vermoedelijk rennend gevlucht. De politie vraagt getuigen contact op te nemen via 0900-8844 of 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. 

Open world adventure Lucen voor pc aangekondigd

Ontwikkelaar Kristian Kebbe heeft Lucen aangekondigd, een open-wereld avonturenspel waarin spelers de rol op zich nemen van een jongen die onbekende landen verkent en tegen mythische beesten vecht op zoek naar de oude goden om het licht in zijn dorp te herstellen.

Het dorp van Lucen is op mysterieuze wijze in duisternis gehuld en dorpsgenoten worden niet meer wakker. Je gaat op zoek naar een oplossing in de uitgestrekte wereld buiten het dorp. Gewapend met je zwaard, boog moet je op zoek gaan naar de mythische oude goden om hun hulp te vragen.

Lucen wordt in 2021 voor pc uitgebracht via Steam.

Demo Disaster Report 4 beschikbaar op PS4 en Switch

Er is een demo voor Disaster Report 4: Summer Memories voor PlayStation 4 en Switch. Een demo voor de pc-versie zal later komen.

Een rustige zomerdag verandert in een ramp wanneer een enorme aardbeving je stad treft. Gebouwen storten in en vuur verspreid zich door de stad. In die chaos moet je zien te overleven. De mede-overlevenden die je ontmoet en beslissingen die je neemt hebben invloed op het verloop van het verhaal. In het spel zitten realistische scenario's waarvan sommige zijn ontworpen in samenwerking met het Kobe City Fire Bureau.

Disaster Report 4: Summer Memories wordt op 7 april uitgebracht voor PlayStation 4, Switch en pc via Steam.

Man (78) om het leven gekomen bij eenzijdig ongeval

Donderdagmiddag is een 78-jarige man om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval op de Turnhoutsebaan in Goirle. De passagier is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 15.30 uur kwam er een melding binnen van een verkeersongeval. Er zou een auto tegen een boom zijn gereden. Een traumaheli en ambulance zijn met spoed opgeroepen, de traumaheli is uiteindelijk niet geland. De man uit Tilburg is ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. Vermoedelijk is de automobilist onwel geworden.

Nacon kondigt WRC 9, WRC 10 en WRC 11 aan

Nacon en zijn ontwikkelstudio KT Racing kondigen de komst aan van WRC 9. De rallygame is tevens in ontwikkeling voor de Xbox Series X en PlayStation 5. Daarnaast maken ze bekend dat hun licentieovereenkomst met WRC Promoter tot 2022 is verlengd voor de ontwikkeling en uitgave van WRC 10 en WRC 11.

WRC 9 bevat een Career-mode met verbeterde gameplay-mechanics, nieuwe mogelijkheden om je team te upgraden, meer variatie in evenementen en een sterkere verbinding met wat de teams van het echte kampioenschap het hele jaar door doen.

Er zijn drie nieuwe evenementen aan de kalender zijn toegevoegd: de terugkeer van de Safari Rally in Kenia, Rally Japan met zijn smalle asfaltwegen en de landschappen van de rally van Nieuw-Zeeland, naast twee andere rally’s met compleet vernieuwde omgevingen. Fans kunnen ook racen met nieuwe klassieke wagens die hun stempel op de geschiedenis van de WRC hebben gezet.

Om het gedrag van bepaalde wagens te verbeteren en verfijnen, hebben de ontwikkelaars wederom de focus gelegd op het realisme van de auto-physics: inclusief ophanging, remmen en massa-overdracht. Door deze aandacht voor details worden de reacties van voertuigen getrouw gereproduceerd, op alle ondergronden en onder alle omstandigheden die ook het echte kampioenschap kent. De makers focussen dit keer ook op het geluid van de auto's.

WRC 9 komt op 3 september 2020 beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc, dit laatste via de Epic Games Store. De datums waarop deze game verschijnt voor Xbox Series X, PlayStation 5 en Nintendo Switch worden later bekendgemaakt.

Man overvalt supermarkt met briefje, zelfde avond nog opgepakt

Donderdagavond is er bij een supermarkt op De Hovel in Goirle een greep in de kassa gedaan. Een 38-jarige man uit Middelburg is hiervoor dezelfde avond nog aangehouden. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een overval op een supermarkt in Kaatsheuvel afgelopen dinsdag. 

Rond 20.00 uur kreeg de meldkamer een melding dat een man een greep in de kassa van een supermarkt had gedaan. De man gaf de caissière een briefje met zijn eis en gebruikte geen geweld. De geschrokken medewerkster gaf de man geld uit de kassa, hoeveel is nog onbekend. De man is nadien in onbekende richting gevlucht.

Dankzij onderzoek van de politie is later die avond de 38-jarige man, een bekende van de politie, aangehouden in een woning in Tilburg. De man is meegenomen naar het politiecellencomplex voor verhoor.

Koopwoningen 6,6 procent duurder in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 6,6 procent duurder dan in februari 2019. Deze prijsstijging is wat hoger dan in de voorgaande maand. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
De prijsindex bestaande koopwoningen is één van de inflatie-indicatoren die is opgenomen in het prijzendashboard.

Stijgende trend prijzen koopwoningen
Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In februari 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 44,5 procent hoger.

Bijna evenveel bestaande koopwoningen verkocht in februari
Het Kadaster maakte bekend dat het in februari 15.427 verkochte woningen registreerde. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 32.952 woningen verkocht, bijna 8 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.

In de cijfers over de verslagmaand februari zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet zichtbaar, zo benadrukt het CBS.

KWF stelt alle Samenlopen voor Hoop tot augustus uit

De 29 SamenLopen voor Hoop die tussen nu en 1 augustus zouden plaatsvinden, worden door de ontwikkelingen rondom het coronavirus uitgesteld. KWF acht het wegens gezondheidsredenen voor aanwezigen niet verantwoord om deze evenementen door te laten gaan.

Directeur van KWF Kankerbestrijding Johan van de Gronden: “We begrijpen dat deze beslissing een grote teleurstelling is voor alle betrokkenen. Ik dank alle vrijwilligers die druk bezig zijn geweest met de voorbereidingen. We doen er alles aan, samen met de vrijwilligers, om de Samenlopen op een later moment te laten plaatsvinden. We hopen dat deze situatie spoedig zal verbeteren.”

SamenLoop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Een belangrijk onderdeel van de SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. Mensen die kanker hebben of hebben gehad zijn hierbij aanwezig. Zij zijn kwetsbaarder dan andere mensen en vallen binnen de risicogroep. Risicogroepen hebben een grotere kans op complicaties door het coronavirus.

Bovendien komen tijdens de SamenLoop voor Hoop honderden mensen bij elkaar. Dit vindt KWF als gezondheidsfonds niet verantwoord in de huidige situatie. Daarom is besloten dat de geplande SamenLopen geen doorgang kunnen vinden. De gezondheid van alle aanwezigen staat voorop.

Fruittelers opgelet, flinke vorst op komst!

In het weekend gaat het in de nachten op steeds meer plaatsen vriezen. De nachten na het weekend zijn nog kouder en is zelfs kans op lokale matige vorst. Door de zachte winter en het aangename weer eerder deze week hebben fruitbomen al flinke knoppen. Fruittelers zullen aan de slag moeten om de beginnende vruchten te beschermen.

In de nacht naar zaterdag komt het in het noordoosten en en oosten op veel plaatsen al tot een graadje vorst. In het midden, zuiden en westen liggen de minima veelal tussen 0 en 2 graden. De nacht van zaterdag naar zondag verloopt nog iets kouder met op grote schaal 1-3 graden vorst en op de Wadden en in Zeeland minima rond het vriespunt.

Koudste nachten begin volgende week
De drie nachten daarna (zondag op maandag en de nachten naar dinsdag en woensdag) lijken de koudste nachten te worden met in nagenoeg het hele land 1-4 graden vorst en in het oosten plaatselijk -5 tot -6 graden (matige vorst).

Overigens is de kans groot dat het hiermee kouder wordt dan tijdens de hele winter van 2019-2020. De laagste temperatuur van afgelopen winter was -5,4 graden. Dit werd gemeten op het meetpunt Maastricht op 21 januari. In De Bilt was de laagste temperatuur afgelopen winter -3,4 graden (28 december).

Wat doen fruittelers bij vorst in het voorjaar?
Vorst in de lente levert fruittelers vaak veel werk op. Een paar graden vorst kan de bloesemknop ernstig beschadigen. In grote delen van het land worden deze fruitbomen in zo’n koude nacht natgespoten. Door water te sproeien wordt de bloesem gehuld in ijs en zal de temperatuur van de knop maar net onder nul dalen. Het ijslaagje heeft een isolerende werking en bovendien komt een beetje warmte vrij wanneer het ijs ontstaat.

Op plekken waar zoet water niet gemakkelijk voor handen is zijn er twee alternatieven. Op sommige plaatsen worden vuurpotten gebruikt. Dit zie je bijvoorbeeld vaak bij grote wijngaarden in Frankrijk en Zuid-Europa. Lokaal geeft dat wel (tijdelijk) een zeer slechte luchtkwaliteit en ook levert het, als het op grote schaal plaatsvindt, een aanzienlijk productie van het broeikasgas CO2 op. Daarnaast wordt op sommige plekken met een helikopter over de boom- of wijngaard gevlogen. Dit veroorzaakt turbulentie en deze menging van lucht laat de vorst tijdelijk verdwijnen. Vaak moet dan wel een aantal uur gevlogen blijven worden, wat dit een dure oplossing maakt.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay

COVID-19: Koning spreekt volk toe om 19:00

De Koning houdt vrijdag 20 maart om 19.00 uur op televisie een toespraak vanwege de situatie die in ons Koninkrijk is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). De tv-toespraak wordt uitgezonden door de NOS, RTL, SBS/Talpa en andere (regionale) omroepen. Op NPO Nieuws is de toespraak gelijktijdig te zien met gebarentolk (via KPN op kanaal 43 en via Ziggo op kanaal 501).

De laatste keer dat de koning het volk op deze manier toesprak was in 2014, bij de MH17 ramp. Eerder gaf Premier Rutte al een toespraak, wat ook zeer zeldzaam is, dat gebeurde voor het laatst in 1973, door Joop den Uyl ten tijde van de oliecrisis. 

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay

'Eiland Lesbos moet onmiddellijk geŽvacueerd worden, gevolgen anders catastrofaal'

Acht Nederlandse hulporganisaties stellen in een brandbrief aan premier Rutte dat er onmiddellijk begonnen moet worden om de circa 25.000 vluchtelingen en migranten op het Griekse eiland Lesbos te evacueren. Vorige week werd bij een Griekse vrouw die in een supermarkt werkt, het coronavirus vastgesteld. 

Als er niets gebeurt dan kan de onhygiënische situatie in de kampen 'mogelijk catastrofale gevolgen' hebben. Het risico dat het virus om zich heen grijpt is extreem hoog door het gebrek aan hygiëne en sociale afstand. Martijn van der Linden, woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland: "We pleiten ervoor deze mensen over te brengen naar het Griekse vasteland en ze daar onder te brengen in kampen waar wel goede zorg geboden kan worden. Daarna kunnen de mensen die mogen blijven verder over Europa worden verdeeld".

De brief is aan Rutte gericht omdat Griekenland dit niet zonder de EU kan. De hulporganisaties zien het niet gebeuren dat de situatie op Lesbos zelf verbeterd zodat eventueel besmette vluchtelingen op het eiland kunnen blijven: "Het is de afgelopen vier jaar niet gelukt de situatie daar te verbeteren, de kans dat dat nu in één week gebeurt, lijkt klein."

Afgelopen week besloot de overheid nog dat vreemdelingen die nu in Nederland arriveren niet meer bij aanmeldcentrum Ter Apel kunnen aankloppen, maar in een noodopvang terecht komen. 

De volledige brief van de hulporganisaties is onderaan het artikel in het AD te lezen

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay

'Asociaal smerig' drugslab aangetroffen na controle gestolen bus

De politie heeft woensdag 18 maart in Overberg een drugslab voor de productie van amfetamine ontdekt. Een 51-jarige man uit Overberg is aangehouden. Een gespecialiseerd team van de politie, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), is begonnen met het ontmantelen van het drugslab. Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kwamen het lab op het spoor nadat ze eerder die dag in een bestelbus allerlei spullen aantroffen die ook gebruikt worden bij de productie van synthetische drugs. Ze roken bovendien een sterke chemische lucht in de auto.

Gestolen
De agenten controleerden de bestelbus omstreeks 10.00 uur in Nieuwer ter Aa, omdat ze vermoedden dat de bus valse kentekenplaten voerde. Dat vermoeden bleek juist en bij de controle van het chassisnummer bleek ook dat de bus eerder dit jaar in Waddinxveen was gestolen. De 51-jarige bestuurder van de bus werd aangehouden. Na het aantreffen van de spullen die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetische drugs kregen de agenten het vermoeden dat de man mogelijk betrokken was bij een drugslaboratorium.

Politiehelikopter
Omstreeks 14.30 uur gingen agenten de woning van de verdachte in Overberg binnen. Vanuit de lucht verleende een politiehelikopter ondersteuning met overzichtsbeelden. In één van de bijgebouwen op het perceel trof men een op dat moment niet in werking zijnd amfetaminelaboratorium aan. Specialisten van het LFO kwamen ter plaatse om, voorzien van persoonlijk beschermingsmiddelen, het eerste onderzoek te doen. Donderdag is er  een begin gemaakt met het ontmantelen en verwijderen van het lab.

Asociaal smerig
Volgens het LFO is het een groot lab. Met de nog aangetroffen grondstoffen zou de productie van zeker 2000 kilo amfetamine mogelijk zijn. Hoeveel er in het verleden geproduceerd is, is nu nog niet duidelijk. Een lid van het LFO beschreef de aangetroffen situatie kort en krachtig als “asociaal smerig”. Het laboratorium stond blank met een centimeters hoge chemische vloeistoflaag. En ook de grote vijver in de tuin was kennelijk gebruikt als afvoerputje van het chemisch afval. De gemeente gaat na het ontmantelen van het lab kijken wat de schade aan het milieu is.

'Coronavrij gokken' aanbieden leidt tot hogere boetes

Aanprijzingen door kansspelaanbieders en reclamemakers als bijvoorbeeld ‘Coronavrij gokken’, worden aangemerkt als boeteverhogende omstandigheid. De verhoging bedraagt minstens 50.000 euro.

Dat maakte de Kansspelautoriteit (Ksa) donderdag bekend. De bekendmaking geldt als een aanvulling door de Ksa op de eerdere waarschuwing deze week extra alert te zijn op aanbieders en adverteerders die proberen te profiteren van de huidige situatie. Legale speelhallen en speelcasino’s hebben hun deuren gesloten in verband met het coronavirus. De Ksa ziet dat illegale aanbieders (zowel online als fysiek) consumenten lokken met termen als ‘Coronavrij gokken’ en varianten hierop.

Overtredingen
Het aanbieden van de mogelijkheid tot gokken via internet is in Nederland sowieso verboden. Het startbedrag van een boete is 200.000 euro. Een boeteverhoging wegens aanprijzingen als ‘Coronavrij gokken’, heeft in elk geval een hoogte van 50.000 euro, maar kan verder oplopen. Dit is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de aanprijzingen. Ook illegale aanbieders van fysieke kansspelen worden zwaarder beboet als zij hun aanbod aanprijzen met verwijzingen naar de huidige situatie. Hetzelfde geldt voor reclamemakers, zoals affiliate- en review-websites.

Vergunninghouders
Het aanbieden van kansspelen in Nederland mag alleen als daar een vergunning voor is verleend. Vergunninghouders mogen reclame maken. Artikel 4a van de Wet op de kansspelen zegt dat reclame ‘zorgvuldig’ moet zijn. Aanprijzingen met verwijzingen naar de huidige situatie zijn dat niet en worden door de Ksa aangemerkt als overtreding. Zakelijke mededelingen van vergunninghouders dat zij – gelet op de huidige omstandigheden – een spel of een trekking moeten afgelasten, aanpassen of uitstellen, worden door de Ksa niet beschouwd als aanprijzing.

Provincie Noord-Holland aan de slag met klimaatverandering

Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie Noord-Holland samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. De aanpak van de provincie staat in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland (pdf, 2,39 MB, opent in nieuw venster). Hierin staan ook de verantwoordelijkheden en de thema’s waarop de provincie de samenwerking zoekt met partners. Deze notitie is op 25 februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Subsidie voor gemeenten
Ook wil de provincie gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting voor het klimaat. Hiervoor komt vanaf 19 maart 2020 een nieuwe subsidie beschikbaar. Per jaar is er € 900.000 beschikbaar voor gemeenten. Er kan maximaal € 100.000 per project worden aangevraagd. Elke gemeente krijgt een budget van maximaal € 10.000 om vooraf een onderzoek uit te laten voeren.

Warmer, natter en droger
Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering heet klimaatadaptatie. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met dit thema bezig.

Noord-Holland klimaatbestendig in 2050
De provincies hebben met het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat ze maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt vanaf nu bij alle plannen en projecten rekening te houden met het veranderende klimaat. Op deze manier willen provincies in 2050 klaar zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.

Politie reageert op uitzending Undercover in Nederland over politiehonden

Donderdagavond zond journalist Alberto Stegeman verborgen camera opnames uit die zijn gemaakt op drie locaties van leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Deze beelden zijn schokkend om te zien. De politie benadrukt dat deze vereniging geen onderdeel is van de politieorganisatie en dat de politie ernaar streeft alleen zaken te doen met mensen die honden op diervriendelijke wijze africhten. Wij gaan de beelden bekijken en bij eventuele strafbare feiten wordt actie ondernomen.

De politie richt in principe zelf geen pups af, maar koopt honden die in de basis geschikt zijn en traint deze vervolgens tot inzetbare politiehonden. Zo koopt de politie jaarlijks circa zestig jonge afgerichte honden van particuliere africhters, die veelal lid zijn van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging KNPV. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is deze vereniging geen onderdeel van de politie. Er is ook geen sprake van samenwerking met de KNPV.

Diervriendelijk africhten
De politie heeft al in 2017 per brief het hoofdbestuur van de KNPV kenbaar gemaakt dat stroomgebruik bij het africhten ongewenst is. De politie vindt het schokkend om te zien hoe sommige africhters met de honden omgaan en doet sinds enige jaren bij voorkeur zaken met mensen, die honden op een diervriendelijke wijze africhten. Ook stelt de politie zich op het standpunt geen honden af te nemen die met stroom zijn afgericht. Als bekend is dat een africhter dieren mishandelt, dan zal de politie bij deze africhter geen honden meer afnemen. Als uit de beelden uit het programma van Alberto Stegeman herleidbaar wordt om welke africhters het gaat, dan zal de politie hier geen zaken meer mee doen.

Verwarring
De particulieren van wie de politie pups koopt, richten deze honden af met een programma dat in de basis geschikt is voor een toekomstige politiehond. Dit programma wordt door deze particulieren, veelal lid van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV), afgesloten met een certificaat “politiehond van de KNPV”. Dit certificaat is in het verleden zo genoemd en dat leidt tot verwarring. Dat komt omdat het hier een certificaat betreft van een particuliere vereniging en niet zoals de naam doet vermoeden een certificaat van de politie. Dit is ongewenst vandaar dat de politie in gesprek is met het hoofdbestuur van de KNPV en onderzoekt hoe dit, eventueel ook juridisch, is te veranderen.

FOK! Wat een weer: bewolkt, daarna zon

Bewolkt met vooral in het midden en zuiden van het land af en toe wat regen of motregen. In het noorden breekt later in de middag de zon af en toe door. In de avond breiden de opklaringen zich geleidelijk verder zuidwaarts uit. De middagtemperatuur wordt ongeveer 7°C. De noordoostenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig.

In de nacht naar zaterdag is het op de meeste plaatsen onbewolkt, al komen er in het zuidoosten nog enkele wolkenvelden voor. Het blijft droog. De minimumtemperatuur ligt rond +1°C, in het noordoosten rond of net onder het vriespunt. De noordoostenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, in het Waddengebied mogelijk krachtig, 6 Bft.

Zaterdag overdag is het zonnig en droog maar in het zuiden komen er nog steeds enkele wolkenvelden voor. De maximumtemperatuur ligt rond 9°C. De wind is oost tot noordoost en is matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Bft, langs de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6 Bft. (Bron: KNMI)

Meer weer op FOK!

Omgeving Zaandam (Foto: Charged)
De Zaan in volle glorie. (Foto: Charged)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar weer@fok.nl onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht.

Europees Parlement: buitengewone plenaire vergadering op 26 maart

De EP-voorzitter en fractieleiders hebben besloten om een buitengewone plenaire vergadering te houden met het oog op het goedkeuren van speciale maatregelen. De Voorzitter van het Europees Parlement en de fractieleiders, verenigd in de Conferentie van voorzitters hebben op donderdagochtend informeel overlegd.

Daarna heeft de Conferentie van voorzitters in een schriftelijke procedure het voorstel van Parlementsvoorzitter David Sassoli goedgekeurd om op donderdag 26 maart in Brussel een buitengewone plenaire vergadering bijeen te roepen..

Zo wordt het mogelijk voor het Parlement om te debatteren en te stemmen over de eerste drie wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die de lidstaten moeten ondersteunen om de gevolgen van de Covid-19 -pandemie op te vangen.

De voorzitter van het EP, David Sassoli, zei: "Als vertegenwoordigers van de Europese burgers hebben wij plichten jegens onze burgers, en die komen we na. Het Parlement moet open blijven, want een virus kan de democratie niet in gevaar brengen. Wij zijn de enige democratisch verkozen Europese instelling en wij zullen hen blijven vertegenwoordigen en verdedigen".

De drie voorstellen hebben betrekking op:

  • Het Coronavirus Response Investment Initiatief, dat 37 miljard euro uit de cohesiefondsen vrijmaakt om lidstaten te helpen bij de bestrijding van de gevolgen van de crisis
  • Een wetgevingsvoorstel om het toepassingsgebied van het EU-Solidariteitsfonds te verruimen met noodsituaties op het gebied van volksgezondheid
  • Een Commissievoorstel om de zogenaamde “spookvluchten” als gevolg van de Covid-19 -uitbraak te stoppen.

Het is van essentieel belang dat het Europees Parlement deze drie voorstellen snel goedkeurt om EU-burgers en lidstaten in deze ongekende situatie concreet te kunnen helpen.

Het Bureau van het Europees Parlement zal voor deze zitting specifieke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de stemmingen ook op afstand kunnen worden georganiseerd.

Deze plenaire vergadering zal de voorziene zitting van 1-2 april formeel vervangen.

165.000 personen verdacht van misdrijf in 2019, ruim 1 op 10 was minderjarig

De politie registreerde vorig jaar 18.000 minderjarigen, 1.000 (6,5 procent) meer dan in 2018. Van de minderjarige verdachten werd 70 procent voor het eerst als verdachte geregistreerd. In de afgelopen tien jaar is het aantal minderjarige verdachten meer dan gehalveerd, 2019 is het eerste jaar waar weer sprake is van een toename. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2019 registreerde de politie in totaal 165.000 personen als verdachte van een misdrijf. Zij werden verdacht van het plegen van in totaal 262.000 misdrijven. Ruim 1 op de 10 verdachten was minderjarig, in totaal werden deze verdacht van het plegen van 31.000 misdrijven.

Meisjes op jongere leeftijd verdacht dan jongens
Van de minderjarig verdachten in 2019 was het overgrote merendeel (78 procent) jongen. Een kwart van de jongens was jonger dan 15 jaar. Meisjes zijn vaker dan jongens op jongere leeftijd verdachten van een misdrijf, bijna 30 procent was jonger dan 15. Het aantal meisjes dat geregistreerd was als verdachte is de laatste tien jaar met 61 procent gedaald, het aantal jongens daalde tegelijkertijd met 58 procent.

Ongeveer 30 procent van minderjarige verdachten al bekend bij de politie Van de minderjarige verdachten die de politie in 2019 registreerde was 3 op de 10 eens eerder aangemerkt als verdachte van een misdrijf. De minderjarigen die vorig jaar voor het eerst met de politie in aanraking kwamen, waren gemiddeld ouder dan minderjarige ‘first offenders’ in de voorgaande tien jaar. Het eerste misdrijf waarvan zij werden verdacht was gemiddeld ook minder zwaar dan in eerdere jaren.

Minderjarigen plegen vooral vermogensmisdrijven
Minderjarigen worden in vergelijking met andere leeftijdsgroepen relatief vaak verdacht van vermogensmisdrijven (diefstal fiets, scooter, snorfiets, winkeldiefstal en straatroof) en openlijk geweld. Bijna 60 procent van de verdachte minderjarigen wordt verdacht van een vermogensmisdrijf en 10 procent van openlijke geweldpleging. Bij meerderjarige verdachten is dat respectievelijk 35 en 2 procent.

Met een aandeel van 4 procent zien we naar verhouding ook veel minderjarige verdachten bij straatroof tegenover 0,5 procent bij meerderjarigen. Meer dan 6 procent van alle minderjarige verdachten is verdachte van een (vuur-)wapendelict tegenover bijna 4 procent van de volwassen verdachten. Minderjarigen zijn (logischerwijs) minder vaak verdacht van een verkeersmisdrijf zoals rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Bij minderjarige verdachten heeft meerderheid Nederlandse achtergrond
Van de geregistreerde minderjarige verdachten had 53 procent in 2019 een Nederlandse achtergrond, bij alle leeftijden was dit 47 procent. In 2019 waren minderjarigen met een migratieachtergrond relatief 2,4 maal zo vaak verdachte als minderjarigen met een Nederlandse achtergrond.

Minderjarige verdachte woont vaak in grote stad
Van alle minderjarige verdachten in 2019 woonde 20 procent in één van de vier grote steden. In Amsterdam woonden ruimschoots de meeste minderjarige verdachten (32 per 1.000 minderjarige Amsterdammers), gevolgd door Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Van alle gemeenten woonden relatief gezien de meeste minderjarige verdachten in het Zeeuwse Noord-Beveland (43 per 1.000 minderjarigen). Ook Vlissingen, Middelburg en Oost-Gelre kennen veel minderjarige verdachten.

(Stockfoto: Pixabay)
(Stockfoto: Pixabay)

Laatste reviews en specials
review
Bloodshot
review
Final Fantasy VII Remake
review
Murder by Numbers
review
For All Mankind
review
The Invisible Man
review
Resident Evil 3 Remake
©FOK.nl e.a.