Celstraf voor het voorbereiden van moord

De rechtbank veroordeelt een 22-jarige man uit Nijkerk voor het voorbereiden van een moord. De man krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, opgelegd. Aan het voorwaardelijke strafdeel zijn bijzondere voorwaarden verbonden, zoals een behandelverplichting.

De man had al langere tijd een conflict met het beoogde slachtoffer. In de vroege ochtend van 22 november 2019 ging hij naar de woning van het slachtoffer. Hij had toen 4 potjes zuur en 2 grote messen bij zich. De man zei die ochtend tegen zijn broer dat hij het slachtoffer wilde doodsteken en het zuur over hem heen wilde gooien. De broer van de man belde daarop 112 en ging de man achterna. De broer praatte op hem in en vertelde tegen de man dat de politie onderweg was. Op enig moment stopte de man met lopen en wachtte toen totdat de politie kwam. Ook na zijn aanhouding zei de man nog een aantal keer tegen de politie dat hij het slachtoffer wilde vermoorden, ook als hij daar 10 jaar voor zou moeten zitten.

Geen zelfverdediging en geen vrijwillige terugtred
De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat de man de messen en zuur mee had genomen ter zelfverdediging, zoals zijn advocaat op zitting heeft aangevoerd. Volgens de rechtbank is het ook niet aannemelijk dat de man uit zichzelf had besloten zijn beoogde slachtoffer niet meer te willen vermoorden (vrijwillige terugtred). De man wist namelijk dat de politie onderweg was en hij verklaarde zelf bij de politie dat hij de messen had weggegooid, omdat zijn broer hem had verteld dat de politie onderweg was.

Het gevoel van de man dat de politie onvoldoende heeft ingegrepen in het conflict dat al lange tijd speelde tussen hem en het slachtoffer, is geen vrijbrief om voor eigen rechter te spelen.

Stijgende lijn voortzetten
De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk. De reclassering bracht 2 adviesrapporten over de man uit. Hieruit volgt dat al langere tijd sprake was van ontwrichting in het leven van de man. Hij heeft schulden opgebouwd, wordt snel boos en agressief, heeft problemen met impulsiviteit en gebruikt veel cannabis. Het is dus nodig dat de man behandeling en begeleiding krijgt. De man laat al zien dat hij op de goede weg is. De rechtbank vindt het belangrijk dat deze stijgende lijn zich voortzet. Daarom wijkt zij af van de eis van de officier en legt een lagere gevangenisstraf op. De man is bereid zich aan de voorwaarden van de reclassering te houden.