Provincie Noord-Holland aan de slag met klimaatverandering

Om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken gaat de provincie Noord-Holland samenwerken met gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio’s. De aanpak van de provincie staat in de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland (pdf, 2,39 MB, opent in nieuw venster). Hierin staan ook de verantwoordelijkheden en de thema’s waarop de provincie de samenwerking zoekt met partners. Deze notitie is op 25 februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Subsidie voor gemeenten
Ook wil de provincie gemeenten stimuleren tot meer maatregelen en helpen met een betere inrichting voor het klimaat. Hiervoor komt vanaf 19 maart 2020 een nieuwe subsidie beschikbaar. Per jaar is er € 900.000 beschikbaar voor gemeenten. Er kan maximaal € 100.000 per project worden aangevraagd. Elke gemeente krijgt een budget van maximaal € 10.000 om vooraf een onderzoek uit te laten voeren.

Warmer, natter en droger
Het klimaat verandert: het wordt warmer en natter. Ook zijn er vaker lange periodes van droogte en neemt de kans op overstromingen toe. Het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering heet klimaatadaptatie. Rijk, gemeenten, waterschappen, provincies en veiligheidsregio’s zijn met dit thema bezig.

Noord-Holland klimaatbestendig in 2050
De provincies hebben met het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie afgesproken dat ze maatregelen nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo wordt vanaf nu bij alle plannen en projecten rekening te houden met het veranderende klimaat. Op deze manier willen provincies in 2050 klaar zijn voor extremere weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel.