Rode Kruis start centrale inzamelactie van beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Het Rode Kruis start een centrale inzamelactie van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen waar tekorten aan zijn. Particulieren en ondernemers van deze spullen waar een tekort aan is, zoals mondmaskers, handschoenen en desinfectia, kunnen zich melden bij het Rode Kruis. Het Rode Kruis stelt alle ingezamelde materialen beschikbaar voor de zorg via de hiervoor ingestelde distributielijnen. De centrale inzamelactie van het Rode Kruis zorgt ervoor dat alle materialen, grote en kleine hoeveelheden, die spontaan aangeboden krijgen ook landelijk centraal herverdeeld en gedistribueerd kunnen worden.

In verband met het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. De overheid heeft de officiële verkoop van al deze middelen overgenomen om te zorgen dat de hulpmiddelen op de juiste plek terecht komen bij de partijen die dit het hardst nodig hebben. Intussen zijn er in andere branches nog materialen beschikbaar, die voldoen aan de officiële eisen. Ook schilders of asbestsaneerders gebruiken deze goedgekeurde materialen en bieden die spontaan aan, maar dit wordt niet landelijk gecoördineerd. Daardoor is de verdeling op basis van prioritering niet mogelijk, waardoor de middelen misschien niet op de plek komen waar ze het hardst nodig zijn. De centrale inzameling via het Rode Kruis moet dit veranderen.

Het Landelijke Netwerk Acute Zorg namens alle zorgaanbieders: “Wij doen een dringend beroep op ondernemers als tuinders of aannemers die de juiste beschermingsmiddelen over hebben aan te bieden bij het Rode Kruis. Op die manier kunnen we zorgen dat al deze middelen die ontzettend hard nodig zijn ook echt gecoördineerd in de zorginstellingen komt, waar deze als eerste nodig zijn.”

Schorten en handschoenen
Het gaat om de volgende spullen: FFP 1, 2 en 3 maskers, chirurgische maskers, schorten (disposible), handschoenen, beschermingsbrillen, desinfectia, diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media) en beademingsapparatuur.
Iedereen die beschikt over de juiste middelen kan zich nu via de site van het Rode Kruis aanmelden. Daarna neemt de hulporganisatie zo spoedig mogelijk contact op met de aanbieder. Het Rode Kruis zorgt voor de inzameling van de materialen en draagt deze over na controle en sortering over aan het LNAZ en GGD GHOR Nederland.

Afbeelding: Pixabay
Afbeelding: Pixabay