'Christen' terecht weggestuurd

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) stond in zijn recht toen hij in 2010 een asielaanvraag afwees van een Iraniër die zei bekeerd te zijn tot het christendom. Dat heeft de Raad van State vrijdag bepaald. De asielzoeker zei als christen gevaar te lopen in Iran, maar Teeven geloofde niet dat de man zich daadwerkelijk had bekeerd. De asielzoeker had beroep aangetekend tegen het besluit van Teeven.

Asielzoekers die in Nederland asiel aanvragen vanwege hun geloof moeten een vragenlijst invullen om vast te stellen of ze daadwerkelijk het geloof aanhangen dat ze aangeven. Ze moeten daarin onder meer aangeven waarom ze zich hebben bekeerd en hoe het proces in zijn werk ging. Daarnaast wordt asielzoekers een aantal vragen gesteld om hun kennis over het opgegeven geloof te testen.

Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de Iraniër de 'vragen over de kerkgang en de algemene, basale kennis van het geloof niet kunnen beantwoorden'. Het was volgens de Raad van State dan ook logisch dat Teeven het verhaal van de man niet geloofde en zijn asielaanvraag afwees.