Goedemorgen!

Iedere ochtend buigt Driek Oplopers zich over het nieuws om daarna een lastige vraag te stellen. Vandaag over rassendiscriminatie rond het ziekenhuis.

In Amsterdam wordt een speciale allochtonenkliniek geopend. Voor allochtonen die de Nederlandse gezondheidszorg niet goed genoeg vinden. Nogal wat allochtonen bezoeken tijdens bezoeken aan hun thuisland lokale artsen, en komen dan terug met overbodige operaties en enorme hoeveelheden antibiotica, met resistente bacteriën tot gevolg. En dan durven roepen dat ze de Nederlandse gezondheidszorg niet goed genoeg vinden. Zelfs een zorgverzekeraar betaalt mee aan de allochtone discriminatiekliniek Zo is Agis. Gewetensvraag:
Kan meneer Agis mij even laten weten, per wanneer de Nederlandse gezondheidszorg dan wordt gesloten voor allochtonen, zodat er ook autochtone klinieken kunnen ontstaan. Dat scheelt ook meteen een hoop vernielde balies en mishandeld personeel…