Rijswijkse statushouders weigeren woning

Van de 120 Statushouders die sinds november 2022 in een Rijswijks hotel verblijven kregen er 39 een woning toegewezen. Voor 38 huishoudens (gezinnen? red.) met totaal 81 personen zijn er flexwoningen beschikbaar. Echter vinden de 38 huishoudens de flexwoning niet aan hun eisen voldoen en weigeren deze. De statushouders hebben een advocaat in de arm genomen om middels een urgentieverklaring alsnog een sociale huurwoning af te dwingen die wél aan hun eisen voldoet.

De gemeente heeft nu ook een advocaat op de zaak gezet die per brief heeft laten weten dat de statushouders die de flexwoning weigeren alsnog rond 1 april het hotel moeten verlaten. Daarop kozen vier huishoudens alsnog eieren voor hun geld en hebben een flexwoning geaccepteerd. De overige 34 weigerende huishoudens zijn gedagvaard in een kort geding om donderdag voor de rechter te verschijnen. Daarvan vonden inmiddels nog eens zeven huishoudens dat een flexwoning toch beter was dan helemaal geen woning. Voor de overige huishoudens bepaalt de rechter hoe hun toekomst in Nederland er uit gaat zien.

Geert Wilders van de PVV had in ieder geval wel een duidelijke mening over de ondankbare houding van de statushouders en ook een oplossing voor het huisvestingsprobleem.