Livestream kort geding Vluchtelingenwerk tegen de Staat en COA

Om 09.00 uur behandelt de rechtbank Den Haag het kort geding van Stichting Vluchtelingenwerk tegen de Staat en COA. Vluchtelingenwerk eist dat de opvang voor alle asielzoekers en statushouders uiterlijk op 1 oktober 2022 weer aan de wettelijke minimumeisen voldoet. 

De zitting kan door belangstellenden via deze livestream worden gevolgd.