Bij voedselnood vraagt lang niet iedereen om hulp

Steeds meer mensen lijken niet genoeg geld te hebben om voldoende eten te kopen. Toch geeft één op de vier mensen aan dat zij bij voedselnood niet om hulp zouden vragen aan bekenden of een overheidsorganisatie. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. De drempel om hulp te vragen aan een overheidsinstantie is het grootst. Iets minder dan de helft van de respondenten (44%) zou dit niet doen of weet niet of ze dit zouden doen.

De meest genoemde reden om geen hulp te vragen is de overtuiging dat je zelf jouw problemen moet oplossen. Ook willen mensen niet afhankelijk zijn van anderen. Daarna volgen schaamte en niet bekend of geregistreerd willen staan als iemand die hulp nodig heeft. Terwijl respondenten veel drempels voelen om hulp te vragen aan bekenden, willen ze zelf een ander wél helpen: 89% geeft aan te helpen wanneer ze een vraag om hulp uit hun persoonlijke omgeving krijgen.

Het Rode Kruis krijgt steeds meer signalen van mensen die in voedselnood zitten. “Het gaat ook om mensen die het vorig jaar eigenlijk nog prima deden,” zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp Nederland. “Mensen die het nu net niet meer lukt om de eindjes aan elkaar te knopen. Dan schiet eten erbij in”. De coronacrisis, de inflatie en stijgende vaste lasten lijken hiervoor belangrijke oorzaken. Het aantal vragen om hulp is sindsdien verder toegenomen.

Jongeren zijn bezorgder
Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna één op de drie Nederlanders (28%) zich weleens zorgen maakt of ze genoeg geld hebben voor voldoende eten. Het gaat om mensen uit alle lagen van de bevolking. Opvallend is dat jongeren onder de 30 jaar en mensen tussen de 50 en 60 jaar zich de meeste zorgen maken. Ook maakt één op de 5 fulltime werkenden zich weleens zorgen om eten; mensen die minder werken zijn ook vaker bezorgd.

Ruim een kwart (27%) van alle ondervraagden kent mensen in hun directe omgeving om wie ze zich zorgen maken dat ze misschien te maken hebben met voedselnood. Mensen die zich weleens zorgen maken of ze zelf nog genoeg te besteden hebben voor eten, hebben ook vaker mensen in hun omgeving om wie ze zich zorgen maken (49%).

Het Rode Kruis vindt dat niemand in Nederland zich zorgen hoort te maken over eten, maar dit is wel de realiteit. Om de groeiende groep mensen in binnen- en buitenland te helpen bij hun eerste levensbehoeften (voedsel, water en onderdak) zijn ze  blij met iedere euro die ze krijgen. Overmaken kan via het Rode Kruis gironummer 5125.