Provincie Overijssel wil van lockdown af

Premier Mark Rutte heeft vandaag een brief ontvangen van Andries Heidema, Commissaris van de Koning van Overijssel, waarin hij zich namens het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel uitspreekt tegen de lockdown. De strekking van onderstaande brief: de huidige lockdown is onverantwoord en moet zo snel mogelijk worden opgeheven. De provincie is kritisch op het kabinet, omdat er "geen lessen zijn getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten, die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden."

Geachte leden van het Kabinet,

Nederland is al weer enkele weken ‘op slot’. Bedrijven in de horeca, cultuursector, retail en evenementenbranche zijn opnieuw zwaar getroffen. Regelmatig spreken we ondernemers die letterlijk alleen nog brood op de plank krijgen door zichzelf dieper in de schulden te steken. Immers, de nieuwe dip in de omzet komt bovenop forse schade en schulden die de afgelopen periode al zijn opgebouwd. De voorwaarden van de landelijke steunmaatregelen zijn dikwijls te scherp om derving van omzet te kunnen compenseren. De kosten lopen snel verder op. De zorgen nog sneller. Zeker als er sprake is van personeel dat doorbetaald moet worden. De toekomst voor culturele makers en zzp’ers uit de creatieve sector en evenementenbranche is in gevaar omdat zij hun beroep al twee jaar niet kunnen uitoefenen.

Lockdowns raken het welzijn van mensen
De lockdowns raken de samenleving en het welzijn van mensen hard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het draagvlak voor de maatregelen verder wegebt. Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen tóch hun zaak. Dat is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar wanneer het water je aan de lippen staat. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse collega’s terechtkomt. Draagvlak is essentieel wanneer je van een samenleving draconische maatregelen vraagt.

De huidige koers vinden wij niet langer verantwoord. We zullen als samenleving op een andere manier met dit virus moeten leren leven. En uiteraard hebben wij alle begrip voor de zorgen over de gezondheid van mensen en het voorkomen van de overbelasting van ziekenhuizen, met name de ic-afdelingen. Maar nu de vaccinatiegraad toeneemt en we een virusvariant in huis lijken te hebben met mildere klachten, is het tijd om een andere weg in te slaan.

Verantwoord openstellen van de samenleving
We constateren dat er geen lessen zijn getrokken uit de fieldlabs en andere experimenten, die laten zien dat activiteiten onder bepaalde voorwaarden verantwoord en veilig kunnen plaatsvinden. Wij vinden dat zeer opmerkelijk en doen een dringend beroep op het kabinet om deze kennis en ervaring juist nu in te zetten. Als provincie hebben we de fieldlabs mede ondersteund en daarmee ook vertrouwen gekregen in de mogelijkheden hiervan.

We pleiten daarom voor beleid dat als uitgangspunt heeft ‘we gaan open’ en dat zoekt naar mogelijkheden om dit op een verantwoorde manier te faciliteren. Om zo te zorgen voor een sterke comeback van cultuur, zodat we elkaar veilig kunnen ontmoeten en inspireren. Zodat ondernemers in mkb en de culturele sector hun voorraden kunnen verkopen, de rekeningen kunnen betalen en weer hoop krijgen. En zodat het onderwijs breed open kan en open kan blijven.

Met deze brief doen wij een dringend beroep op u als kabinet om samen met ondernemers, werknemers, scholen, culturele instellingen enz. een plan op te stellen dat perspectief biedt op een leven met het virus. Zonder lockdowns. We rekenen op u!

Graag zijn we bereid hierin met u mee te denken en met u het gesprek aan te gaan.

Met vriendelijke groet,

Namen het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel

Andries Heidema - Commissaris van de Koning van Overijssel

Nico Versteeg - Provinciesecretaris / algemeen directeur