ItaliŽ: Staat en kerk willen samen de strijd tegen de maffia intensiveren

In Italië willen overheid en kerk nauwer gaan samenwerken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Bij een eerste bijeenkomst van een werkgroep van bisschoppen, pastoors, politieagenten en advocaten is besloten dat vooral de pseudoreligieuze cultuur van de maffia en haar criminele structuren in kaart moeten worden gebracht.

Op veel plaatsen in Italië wordt de maffia nog steeds geromantiseerd. De organisatie slaagt hierin door de vroomheid van mensen aan te spreken, met name door religieuze taal en gebaren te gebruiken. Toelating tot de maffiaorganisatie 'Ndrangheta' wordt bijvoorbeeld een doop genoemd. Bijeenkomsten waar een moord kon worden besloten, eindigden altijd met de woorden "Moge Gods wil geschieden".